THE ELEMENT OF NATURE #3

Basma Alsharif

Basma Alsharif är konstnär och filmare, född i Kuwait. Hon har en master i konst från Illinois,
Chicago och är nu bosatt i Los Angeles. Hennes arbeten fokuserar på frågor om mänskliga förhållanden i relation till ett förändrat geopolitiskt landskap och naturmiljöer.

Information

Titel:
THE ELEMENT OF NATURE #3

Pris

Fri entré

Tidigare tillfällen

Höstens utställningsserie handlar om mänskligt beteende i specifika miljöer. De utvalda konstnärerna har alla olika kulturella bakgrunder och olika synsätt på mänsklighetens tillstånd. Alsharif är den sista i raden av tre konstnärer. Curator är Dragos Alexandrescu, konstnär, filmare och en av styrelsemedlemmarna i det konstnärsdrivna projektrummet Platform i Vasa, Finland.

I VITA KUBEN I HÖST: THE ELEMENT OF NATURE X3

Med olika kulturella bakgrunder och geopolitiska synsätt beträffande mänsklighetens tillstånd presenterar konstnärerna i höstens serie verk som handlar om mänskligt beteende i en specifik miljö. I rollen av betraktare arbetar alla tre med konst i vilken den fysiska naturen är närvarande men inte spelar en huvudroll. Genom sina kameralinser och filtrerade genom deras personliga erfarenheter och känslor så blir naturen ett komplement, en bakgrund, ett mentalt landskap, konceptuellt format i enlighet med konstnärernas egen reflexiva hållning gentemot platsen och subjektet.

Född i Rumänien men bosatt i Vasa Finland sedan många år arbetar Dragos Alexandrescu främst med video/film men är även en av styrelsemedlemmarna i det konstnärsdrivna projektrummet Platform i Vasa. I Dragos filmer utspelar sig samtida fiktiva berättelser och det som han förmedlar är snarare en känsla än ett rationellt gensvar. Filmerna presenterar scener ur livet ofta med utgångspunkt i perioder av strukturell bräcklighet, ekonomisk och politisk kris som Europa konfronterar.

Dela: