Föränderligheter

Jonas Falcks återskapade iakttagelser

De senaste åren har konstnären Ida Rödén arbetat med den fiktive vetenskapsmannen Jonas Falck. Han ska ha levt under slutet av 1700-talet och ansåg sig tillhöra Linnés lärjungar – något som den store botanikern aldrig bekräftade.

Fri entré

Information

Titel: Föränderligheter

Pris

Fri entré

Tidigare tillfällen

Det var ett meteoritnedslag vid Kultsjön som föranledde Jonas Falcks resa till Västerbotten sommaren 1774. Detta ska ha varit hans första vetenskapliga resa. I skisser och minnesanteckningar återger han lokal fauna i varierad grad av mutation. En annan resa gick till Fårö år 1777. De efterkonstruerade Fårödokumenten visar fantasifulla skisser av vattenvarelser och återskapade keramiska fossiler.

Ida Rödén, f. 1981, Härnösand. Bosatt i Stockholm. Magister i fri konst vid California College of the Arts, 2011. Kandidatexamen vid konsthögskolan i Umeå, 2009. Har ställt ut nationellt och internationellt på bland annat Tegen2, Galleri Syster, Björkholmen Gallery, OpenART Örebro, Bildmuseet, Sundsvalls museum, Kunsthal Charlottenborg, FILE Festival i Sao Paolo, CoCA i Seattle, Wattis Institute och Southern Exposure i San Francisco.

Ida Rödéns arbete utgår ofta från en fråga. Det handlar om förändringens natur, människors tillkortakommanden, kanske längtan efter att bli någon annan.


In English

Ida Rödén’s work is often based on a question. About the nature of change, people’s shortcomings, perhaps the longing to become someone else. In recent years, she has worked with the fictional scientist Jonas Falck. He is said to have lived during the late 18th century and considered himself one of Linnaeus’ disciples – something that the great botanist never confirmed.

The impact of a meteorite at Kultsjön was the reason for Jonas Falck’s trip to Västerbotten in the summer of 1774. This must have been his first scientific trip. In sketches and memoirs, he depicts local fauna in varying degrees of mutation. Another trip went to Fårö in 1777. The post-constructed Fårö documents show imaginative sketches of aquatic creatures and recreated ceramic fossils.

Ida Rödén, born 1981, Härnösand. Residing in Stockholm. Master of Fine Arts at California College of the Arts, 2011. Bachelor’s degree at Umeå Academy of the Arts, 2009. Has exhibited nationally and internationally at Tegen2, Galleri Syster, Björkholmen Gallery, OpenART Örebro, Bildmuseet, Sundsvalls museum, Kunsthal Char- lottenborg, FILE Festival in Sao Paolo, CoCA in Seattle, Wattis Institute and Southern Exposure in San Francisco.

 

Dela: