Fortbildningsdagar med Dans i Västerbotten

Fortbildning för dig som är yrkesverksam inom dans i Västerbotten och Norrbotten

Jobbar du med dans; i skolan, konstnärligt eller på dansskola? Hjärtligt välkommen till två dagar fyllda med dans och inspirerande möten.

Information

Titel: Fortbildningsdagar med Dans i Västerbotten

Tid och datum

  • Piteå, Musikhögskolan

  • Piteå, Musikhögskolan

Danskonsulenterna för Västerbotten och Norrbotten i samarbete med Danscentrum Norr bjuder in till fortbildningsdagar i Piteå som vi vill ska inspirera dig i ditt arbete och fylla på med ny energi. Dessa dagar är också en viktig mötesplats för att knyta kontakter med andra verksamma i de norra regionerna.

Gratis deltagande

Deltagande är kostnadsfritt för alla verksamma inom Västerbotten/Norrbotten.
Anmälan sker via länken nedan senast 22 maj

Anmälan till fortbildningsdagarna


Schema

Onsdag 7 juni

11.30-12.30 Gemensam lunch, bekostas på egen hand

12.30-14.00 Workshop- Jazz med  Erika Thalinsson Ranhagen

14.00-14.30 Fika

14.30-16.30 Workshop- Skapande och koreografiska verktyg med Erika Thalinsson Ranhagen

16.30-17.00 Samtal och avrundning

19.00 Gemensam middag, bekostas på egen hand

Torsdag 8 juni

Workshopdag med Maria Nordlöw

Hur kan vi behålla leklusten och upptäckarglädjen i dansundervisningen?
Tillsammans utforskar vi hur vi kan kombinera dansens koreografiska verktyg för att fortsätta inspireras och inspirera. 

9.00-12.00 Block A
12.00-13.00 Lunch, bekostas på egen hand
13.00-15.00 Block B


Om Erika Thalinsson Ranhagen

Erika är utbildad vid Danshögskolan i Stockholm där hon 2011 tog sin examen vid kandidatprogrammet i modern dans. Erika är yrkesverksam danspedagog och koreograf och har arbetat på Uppsala Dansakademi sedan 2010. Hon undervisar även återkommande på institutionen för danspedagogik på SKH där hon bland annan har ansvarat för kursen ”scenisk koreografi i didaktiska sammanhang”. Vid sidan av sin dansundervisning arbetar Erika som danskonsulent på Kulturförvaltningen Region Stockholm och har en bakgrund som dansutvecklare för barn och unga på Kulturenheten Region Uppsala.

Om Maria Nordlöw

Danspedagog, högskoleadjunkt på SMI -Stockholms Musikpedagogiska Institut. Undervisar i skapande dans, drama, labanteknik, kroppsmedvetenhet, estetiska lärprocesser samt gestaltning och kommunikation. Maria har lång erfarenhet av undervisning på alla nivåer och brinner för den konstnärliga dansens uttryck och pedagogik.

Dela: