Heidrun Holzfender

The time is now

I Holzfeinds senaste videoinstal- lation möter vi paret Shizuko och Toshio Orimo i den japanska shamanistiska improvisationsduon IRO. Deras musik, aktivism och fristående livsstil återspeglar en världsbild som förkastar kommer- sialism i alla dess former. Här möts musik och arkitektur i både doku- mentära och filmiska inslag.

Fri entré

Information

Titel:
Heidrun Holzfender

Pris

Fri entré

Tid och datum

– Vita Kuben Vernissage
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben

The time is now är Holzfeinds senaste videoinstallation som består av två filmer om den japanska shamanistiska improvisationsduon IRO. Paret Shizuko och Toshio Orimo har arbetat tillsammans sedan 1981. Deras musik, deras aktivism i freds- och kärnkraftsrörelsen och deras fristående livsstil återspeglar en animistisk och panteistisk världsbild som förkastar kommersialism i alla dess former.

Heidrun Holzfeind

Under många år har Heidrun Holzfeind i sin konst inom film, fotografi och skulptur tagit upp frågor om det dokumentära läget, och den sociala aspekten inom arkitektur och alternativa livsstilar som avstår från konsumtion. Baserade på omfattande forskning och genomförda med poetisk stil, undersöker hennes verk samverkan mellan samhälle och identitet, mellan individuella historier och samtida politiska berättelser. Heidrun Holzfeind föddes i Linz 1972 och bor och arbetar i Umeå, Sverige.

Holzfeinds dokumentära tillvägagångssätt är att lämna mycket utrymme för sina intervjupersoners personliga historia och reflektioner och empati och ofta sammankopplas personliga och politiska berättelser. the time is now undersöker strategier för motstånd och möjligheter för förändring inom det dagliga livet som ägnas åt självutveckling, konstnärligt uttryck och kollektiv personlig tillväxt.

 

Dela: