Insekt – Insikt

  • Konst

Annika Liljedahl och Lo Kristenson

Många har ett kluvet förhållande till insekter – vi behöver dem för vår överlevnad men samtidigt tenderar vi att dela in dem olika kategorier från vackra fjärilar till äckliga kackerlackor. Annika Liljedahls insekter är väldigt speciella och tillsammans med Lo Kristensons kompositioner skapas en mycket säregen värld som vi kan få ta del av.

Fri entré

Information

Titel:
Insekt – Insikt

Pris

Fri entré

Tid och datum

Vita kuben Vernissage
Vita kuben
Vita kuben
Vita kuben
Vita kuben
Vita kuben
Vita kuben
Vita kuben
Vita kuben
Vita kuben
Vita kuben
Vita kuben
Vita kuben
Vita kuben
Vita kuben
Vita kuben
Vita kuben
Vita kuben
Vita kuben
Vita kuben
Vita kuben
Vita kuben
Vita kuben
Vita kuben
Vita kuben
Vita kuben
Vita kuben
Vita kuben
Vita kuben
Vita kuben
Vita kuben
Vita kuben
Vita kuben
Vita kuben
Vita kuben

Genom att använda insekten som metafor för förvandling och överlevnad vill Annika Liljedahl med installationen Insekt Insikt få oss att reflektera över existensberättigande, det otäcka kontra det vackra, tillhörighet och utanförskap, kunskap och fantasi. Med sina motsägelsefulla utsagor ger verken insikt om att det ena kanske inte kan finnas utan det andra.

Installationerna är sammansatta av skilda material där skör sidenväv möter vassa nålar och vackert sydda nervtrådar samsas med metalltråd. Skulpturerna visar på uttryck som ryckiga rörelser, förtätningar och förtunningar liknande vad vi kan se i en insektssvärm, repetitiva former som vi människor uppfattar i vårt uppifrånperspektiv när vi exempelvis iakttar en myrstack i vilken vi samtidigt kan urskilja enskilda insekter.

Kompositören Lo Kristenson har komponerat musik inspirerat från Annika Liljedahls installationer. Hon har närmat sig insekternas värld genom att föreställa sig insektsljud som vårt mänskliga öra inte kan uppfatta och alla de vibrationer och signaler som färdas genom rummet. Upprepningar som förändras i tempo och går om varandra skapar en upplevelse av fysisk närvaro av organismer som andas, kryper, flämtar och slumrar.


In English

By using the insect as a metaphor for transformation and survival, Annika Liljedahl wants us to reflect on the “raison d’être”, the nasty and the beautiful, belonging and exclusion, knowledge and imagination. In their contradictory statements, the works provide insight into the fact that one may not exist without the other.

The installations are composed of different materials where fragile silk fabric meets sharp needles and beautifully sewn nerve threads coexist with metal thread. The sculptures show expressions such as jerky movements, densifications and thinnings that we can see in a swarm of insects, repetitive forms that we humans perceive in our top-down perspective w

The composer Lo Kristenson has composed music inspired by Annika Liljedahl’s installations. She has approached the world of insects by imagining insect sounds that our human ear cannot perceive and all the vibrations and signals that travel through space. Repetitions that change in pace and swirl around create an experience of physical presence of organisms that breathe, crawl, pant and doze off.

 

Dela: