Jag är en hjälte!

För förbokade skolor

Vad innebär det egentligen att vara en hjälte? Vad är en hjälte? Vad kan hjältar? Behövs superkrafter? Har vi hjältar runt omkring oss? Dessa frågor ställer vi oss tillsammans med Umeås tredjeklassare under konserten Jag är en hjälte!

Information

Titel:
Jag är en hjälte!
Längd:

Tid och datum

– Konsertsalen Enbart för förbokade klasser

Tre klasser från Mariebergs och Tomtebos årskurs tre har fått ta del av Beethovens trea, Eroican (hjälten), verket som Beethoven skapat för att hedra general Bonaparte. Eleverna har därefter ritat hjältar och ljudsatt dem med en melodi, rytm och ljud.

Elevernas bidrag har mynnat ut i en ouvertyr som Hasse Hjortek och Jan Ferm komponerat.

Dela: