Jag är en hjälte!

För förbokade skolor

Vad innebär det egentligen att vara en hjälte? Vad är en hjälte? Vad kan hjältar? Behövs superkrafter? Har vi hjältar runt omkring oss? Dessa frågor ställer vi oss tillsammans med Umeås tredjeklassare under konserten Jag är en hjälte!

Information

Titel:
Jag är en hjälte!
Längd:

Tidigare tillfällen

– Konsertsalen Enbart för förbokade klasser

En konsert skapad av tredjeklassare

Ta med din klass till en konsert där elever har tonsatt musiken! Jag är en hjälte! baseras på ett projekt där tre klasser från Mariebergs och Tomtebos årskurs tre har fördjupat sig i Beethovens trea, Eroican (hjälten), verket som Beethoven skapat för att hedra general Bonaparte. Eleverna har därefter ritat hjältar och ljudsatt dem med en melodi, rytm och ljud.

I projektet har barnen dirigerat, beskrivit och associerat till musiken, skapat konst genom att rita hjältar som de sedan tonsatt. Elevernas bidrag har mynnat ut i en ouvertyr som Hasse Hjortek och Jan Ferm komponerat. En utställning av barnens teckningar kommer dessutom att visas upp i Norrlandsoperan foajé.

Konserten framförs av Norrlandsoperans symfoniorkester under ledning av Kolja Blacher.


Det går inte att anmäla sig längre

Nu är det fullt i Konsertsalen och vi kan inte ta emot fler hjältar den här gången. 

 

Dela: