Juan Aizpitarte

Juan Aizpitarte

Utställningen är flyttad till hösten 2020

 

Information

Titel:
Juan Aizpitarte

Tidigare tillfällen

– Vita Kuben Vernissage

JuanI sin konst undersöker Juan Aizpitarte hur historia, ekonomi och politik påverkar oss som individer och hur dessa fenomen innehåller berättelser som bygger våra kulturella myter. Genom filmer, performance, skulptur, installationer och interventioner i det offentliga rummet, ställer Aizpitarte frågor och reflektioner i den offentliga sfären, om vårt förhållande till andra, om makt eller om att möta konst. Hans verk är propositiva, ibland provocerande, och har ofta en lekfull ton. Hans verk har visats i runt om i hela världen. Aizpitarte är född i San Ssebastian; Donostia och bosatt i Frankrike. 

 

 


 In english

In his work Juan Aizpitarte explores the way in which history, economics and politics influence us as individuals, and also how these phenomena contain the stories that build our cultural myths. Through films, performances, sculptures, installations and interventions in the public space, Aizpitarte proposes questions and reflections in the public sphere, about our relationship with others, our place to face power, or to face art. His works are propositive, sometimes impertinent and even provocative, always keeping a playful environment and resounding at the same time . His works have been exhibited throughout the world. Born in San Sebastian, Donostia now living in France.

 

Dela: