Juan Aizpitarte / Gray Matter

  • Konst

Juan Aizpitarte / Gray Matter

När Vita Kuben nu öppnar upp för publik igen blir det med den utställning som egentligen skulle ha avslutat vårens program i vilket 3 konstnärer har haft tre olika platser som utgångspunkt för sina olika verk. Vi därför väldigt glada att kunna presentera Juan Aizpitartes installation som han har producerat exklusivt för Vita Kuben.

Fri entré

Information

Titel:
Juan Aizpitarte / Gray Matter

Pris

Fri entré

Tidigare tillfällen

Vita Kuben Vernissage 17.00
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben

Gray Matter

Aizpitarte har tittat på “den vita kuben” som arkitektoniskt fenomen men även utgått ifrån sin egen kropp. Genom film, performance, skulptur, installationer och interventioner i det offentliga rummet, ställer Aizpitarte frågor och reflektioner i den offentliga sfären, om vårt förhållande till andra, om makt eller om sätt att möta konst. Hans verk föreslår andra lösningar, ibland provocerande men har ofta en lekfull ton.

Juan Vita KubenJuan Aizpitarte

I sin konst undersöker Juan Aizpitarte hur historia, ekonomi och politik påverkar oss som individer och hur dessa fenomen innehåller berättelser som bygger våra kulturella myter. Genom filmer, performance, skulptur, installationer och interventioner i det offentliga rummet, ställer Aizpitarte frågor och reflektioner i den offentliga sfären, om vårt förhållande till andra, om makt eller om att möta konst. Hans verk är propositiva, ibland provocerande, och har ofta en lekfull ton. Hans verk har visats i runt om i hela världen. Aizpitarte är född i San Ssebastian; Donostia och bosatt i Frankrike. 

 

 


 In english

In his work Juan Aizpitarte explores the way in which history, economics and politics influence us as individuals, and also how these phenomena contain the stories that build our cultural myths. Through films, performances, sculptures, installations and interventions in the public space, Aizpitarte proposes questions and reflections in the public sphere, about our relationship with others, our place to face power, or to face art. His works are propositive, sometimes impertinent and even provocative, always keeping a playful environment and resounding at the same time . His works have been exhibited throughout the world. Born in San Sebastian, Donostia now living in France.

 

Dela: