Levels of Silence II – Patrik Bengtsson

  • Konst

In the age of universal deceit (some might say) or in a time that could be described by the title of any New Order album, the Gods / the actors will be lowered to the stage with help from the stage machinery, 2016.

(installation, ljud, 2016)

Patrik Bengtssons verk är berättelser om det som skulle kunna hända. Skulpturer och installationer tar sin början i något som redan hänt – ett minne, en myt, en politiskt laddat händelse – och transformerar skeendet till ett blottläggande av maktförhållanden och variationer i maktens mekanismer. I möte med det som skulle kunna vara kan betraktaren få syn på det som är. Ytterst handlar allt om att få syn på sin egen blindhet.

Information

Titel:
Levels of Silence II – Patrik Bengtsson

Pris

Fri entré

Tidigare tillfällen

Enkelt beskrivet består en synt av ett antal delar där en del skapar grundljudet, en annan filtrerar ljudets olika frekvenser och ytterligare en annan förstärker eller försvagar ljudet. Många syntar har också flera effekter som skapar förändringar i ljudets frekvenser, klang och styrka över tid, skapar ekon av ljudet eller på annat sätt förvränger det. I In the age of universal deceit… rullar berömda tal av ledargestalter från vår historia i loopar på två skärmar. Vi kan endast se dessa välkända bilder, ljudet leds via en synt ut i det öppna rummet. I rummet bildar deras tal om världen ett kosmiskt och nästan slumpmässigt mummel.

Vad är det egentligen som sägs och av vem? Hur har dessa tal med sina historiska sammanhang påverkat vår bild av världen och verkligheten? Hur ser den processen ut? Förvrängningar illustrerar det kaotiska och svårfångade i människans skapande av sin egen verklighet genom berättande där politik, media, utbildning, vetenskap, religion och populärkultur på olika sätt samverkar. Vissa talar, agerar och formar innehåll. Andra filtrerar, förstärker, försvagar eller förvrider. Somliga kopierar eller förvränger.

Det mullrande ljudet från högtalarna, klotformade gudaliknande ögon, mittemot ett textilt brus, pulvriserade kläder, som en bild av vår hemvist. Vintergatan eller en stillbild av ”myrornas krig” En bild från en analog tid skapad av den kosmiska bakgrundsstrålning som uppstod när the Big Bang skapades. Åskledarna som leder till andra sidan rummet där vi möts av en slags teknikstation med filmklipp på ledare från de senaste hundra åren. Röster av bla Palme, Hitler och Churchill har förvandlats till det droneljud som fyller rummet. Ett ljud, en avlägsen släkting till urtonen, det första ljudet. Eller kanske dess fortfarande pågående svängning.

Idéinnehållet hämtas från modernistisk konsthistoria, populärvetenskap, politisk historia och omprövas i konstobjekt som skapar nya samband. I verket Rest your little head and tell me about your past, en textil skulptur som visades på Alingsås Konsthall 2016, undersöks vårt kollektiva förhållande till fakta. I utställningen Topografin mellan vandring och flykt (Galleri 54, 2015) sammanfogas nyhetsbilder och manipulerade bilder av målningar med objekt som leder tankarna till rörelse och förflyttning, frivillig som ofrivillig. Tidskrävande processer är en viktig del av Patrik Bengtssons konstnärsskap. Upprepningen, handens arbete är synligt närvarande i verken.

Patrik Bengtsson är utbildad på Konsthögskolan Valand. Efter masterexamen 2005 har han kontinuerligt ställt ut på konstinstutioner som Vandalorum, Göteborgs internationella konstbiennal, Svenska Institutet i Paris, Bonniers konsthall och Göteborgs konsthall. Född 1978 i Gislaved. Bosatt i Göteborg.

Vårens utställningsserie är curerad av Jesper Norda. Titeln är Levels of Silence och vi får här möta tre konstnärer som alla arbetar med ljud med lite olika infallsvinklar. 

Dela: