Levels of Silence III – Sara Wallgren

Chase

(installation, ljud, teckning)

Sara Wallgren visar Chase, en ny installation bestående av ett ljudverk och teckningar. I ljudverket som heter Aria hörs fem röster sjunga en enkel rytmisk melodi. Melodin är skapad kring och baserad på den geometriska formen som utgör högtalaren. Triangeln, som utgör basen för formen utgör även basen för rytmen. På så vis byggs en korrelation mellan formen och ljudet.

Rösterna i ljudverket är inte bärare av budskap. De sjunger inga ord. De är menade att enkom vara röster och bara vara vad en röst är. Ljud som ges ett ljud och en klang genom stämbandets svängningar och kroppens omgivadnde arkitektur. Även om rösterna saknar ett talat budskap kan de vara fulla av information.

Utställningen visas tom 8 juni i Vita Kuben.

Information

Titel:
Levels of Silence III – Sara Wallgren

Pris

Fri entré

Tidigare tillfällen

Vårens utställningsserie är curerad av Jesper Norda. Titeln är Levels of Silence och vi får här möta tre konstnärer som alla arbetar med ljud med lite olika infallsvinklar. 

Om konstnären

Sara Wallgren är född 1981 och är uppvuxen i Garphyttan utanför Örebro. Hon studerade konst på Fria Målarskolan i Halmstad mellan 2001-2002 och därefter Gerlesborgsskolan i Bohuslän 2003-2005 innan hon började på Konsthögskolan i Malmö. 2008 hade hon en utbytestermin på The Cooper Union School of fine Arts i New York och 2010 avslutade hon sin master.

Centralt i Sara Wallgrens arbetsprocess är att finna balans mellan ämnen hon intresserar sig för och den metod hon dras till. Basen för hennes konstnärsskap ligger i teckning och ljudkonst med ett starkt fokus påljud. Hon arbetar ofta med en sorts översättande där till exempel det osynliga ljudet får en kropp genom ett objekt eller ett teckningsverk. Genom att vrida och vända på ett fenomen och översätta det till en annan form skapas ett annat perspektiv från vilket man kan utforska ämnet och upptäcka något nytt. I översättningen går någonting förlorat medan någonting annat tillförs genom processen. Hon intresserar sig ofta för föremåls, företeelsers och situationers inneboende begränsningar och använder inte sällan detta som ramar för den kreativa processen.

Dela: