MADE

Folkoperan: Förklädd Gud

Folkoperans Förklädd gud försöker se människan bakom den yttre skepnaden. Kan vem som helst vara den inkarnerade guden?

Förklädd gud är Lars-Erik Larssons lyriska svit från 1940 med text av poeten Hjalmar Gullberg. Lill Lindfors reciterar Hjalmar Gullbergs text. Medverkar gör också romska EU-medborgare, sångsolister och vokalensemble från Folkoperan samt Björkstakören. Lars-Erik Larssons älskade musik framförs bland andra av dragspelsvirtuosen Lelo Nika och Norrlandsoperans Symfoniorkester.

I den antika grekiska gudasagan fick guden Apollon som straff att vandra förklädd bland människor på jorden. Med hjälp av denna saga om människovärde kommenterade poeten Hjalmar Gullberg samtidsmänniskan. Han blev starkt berörd av judarnas situation i Tyskland, vilket satte avtryck i diktsviten Förklädd gud. Frasen ”Ej för de starka i världen, men de svaga” inleder verket Förklädd Gud.

”Gud så bra! Det hela är gjort med så mycket fingertoppskänsla att man vill gråta.” Gunilla Brodrej, Expressen
”Förklädd gud gör människor synliga” Per Feltzin i Kulturnytt
”… en föreställning full av värdighet och respekt. Jag blir helt tagen.” Bo Löfvendahl på SvD
”Vackert, roligt och mycket vemodigt” Loretto Villalobos, Aftonbladet

Verket är förunderligt ljust och djupt humanistiskt. En besvärjelse över det heliga och okränkbara i människan. Hjalmar Gullberg får oss att inse att varje gång vi värderar en medmänniska efter hennes yttre, hennes materiella ställning, hennes kulturella eller etniska bakgrund, efter hennes kön eller ålder, så gör vi i själva verket våld på något heligt i oss själva, säger regissören Malin Stenberg.

Om Björkstakören

Björkstakören är en blandad kör med ca 40 medlemmar. Kören leds av Klas Hjelte och Åsa Wendel som båda har lång erfarenhet av musik och körverksamhet. Repertoaren är väldigt bred vilket är Björkstakörens kännetecken. Varje år ger kören en jul- och en vårkonsert.  Utöver det har kören bl a medverkat i “Sång till välfärden” tillsammans med Riksteatern,  “Norrländsk passion” under kulturhuvudstadsåret. Vid årets Umeå Fashion Week stod kören för sång till avslutande modevisning.

Information

Titel: MADE

Tidigare tillfällen

Dela: