MADE

Jonas Olsson, Goldbergvariationerna

”Goldbergvariationerna är sinnebilden för strukturerad musik. Ett sönderspelade stycke? belastat av en oändlig mängd bilder, och så fyllt av känslouttryck”

Ett säreget drag hos Bachs Goldbergvariationer är att det inte är arians melodi som Bach utgår ifrån i sina variationer utan basgången och harmoniken. Eventuella melodiska likheter beror snarare på de ramar Bach hade att röra sig inom än medveten utgångspunkt i ursprungsmelodin. En annan rolig och spännande detalj är att de 30 variationerna följer ett mönster. Från och med den tredje är var tredje variation en kanon, följd av en pastisch i en särskild stil, därefter en som är livlig och tekniskt krävande. Sedan fortsätter mönstret, fram till den trettionde och sista variationen som är en quodlibet – en satstyp som sammanför flera melodier med olika ursprung i var sin stämma – baserad på tyska folkvisor.

Information

Titel: MADE

Tidigare tillfällen

Dela: