Oscarsvinnare & Mozart

Oscarsvinnare & Mozart

Välkommen till den nordiska premiären av Oscarvinnaren Rachel Portmans konsert Tipping Points, med dikter av poeten Nick Drake. Norrlandsoperans symfoniorkester framför verket under ledning av Jessica Cottis från Australien. Solist är den tyske violinisten Niklas Liepe.

Information

Titel: Oscarsvinnare & Mozart

Längd:

Priser

Ordinarie:
350 kr
Pensionär:
315 kr
Student / 19-26 år:
175 kr
Upp t o m 18 år:
80 kr
Grupp minst 10 pers:
315 kr
Läktare -reducerad sikt, ljud och komfort:
100 kr
Läktare upp till 18 år -reducerad sikt, ljud och komfort:
80 kr

Tidigare tillfällen

Portmans musik är känd från filmer som CiderhusreglernaChocolat och Emma. För den sistnämnda vann hon – som den första kvinnliga tonsättaren någonsin – en Oscarstatyett 1994.

Hennes konsert Tipping Points, för violin och orkester från 2023, är ett gripande verk i sex satser, som alla inleds med en dikt av den brittiske poeten och romanförfattaren Nick Drake. Här hör vi dem inlästa av skådespelerskan Gráinne Dromgoole.

På tal om filmer, så spelar Mozarts överjordiskt vackra Gran Partita en central roll i Peter Shaffers film Amadeus från 1984. Varför sviten kallas just så är något av ett mysterium, ”Gran Partita” användes aldrig av Mozart själv. Det är också oklart exakt när han skrev verket.

Mystiken präglar också kvällens inledande verk, Caterina Barbieris Knot of Spirit, vars överjordiska klanger bildar ett hallucinatoriskt kalejdoskop.

Mycket nöje.


Mer om kvällens program

”En drömmaskin för öronen”

Klangerna i den italienska tonsättaren Caterina Barbieris verk Knot of Spirit slungar lyssnaren rakt in i ett hallucinatoriskt kalejdoskop. I musiken blandar Barbieri fragment från synthmusik med egensinniga, musikaliska mönster som ofta upprepas i loopar. Tiden tycks ömsom accelerera och ömsom bromsa in som i trance. Caterina Barbieri är född 1990 och har i närmare ett decennium ägnat sig åt att utforska gränser och beröringspunkter mellan musik, teknologi och mänsklig perception. Kritiker har beskrivit hennes musik som ”en sinnesvidgande resa” och hennes verk som ”en drömmaskin för öronen”. Själv har hon sagt att hon drivs av en ambition att förena den fysiska världen med den metafysiska – det materiella med det immateriella.

En resa genom elementen

I ljuset av Barbieris drömska ljudvärld framträder Rachel Portmans Tipping Points med skarpa konturer av verklighet. Många känner igen Portmans musik från filmer som Ciderhusreglerna, Chocolat och Emma – fängslande kompositioner som lett till många priser, bland annat en Oscar. Tipping Points kretsar kring de fyra klassiska elementen – luft, vatten, eld och jord. Portmans musik utgår från sex nyskrivna dikter av Nick Drake som alla handlar om klimatförändringarna.

”Jag hoppas att dikterna kan balansera mellan sorg och handlingskraft, rädsla och förundran, förstörelse och skönhet, kollaps och nystart. Att de kan få publiken att inse vad som gått förlorat – och få syn på vad som ännu kan räddas”, har Nick Drake sagt.

Stycket består av sex satser, en för varje element samt en prolog och en epilog, mellan vilka violinen löper som en röd tråd. Strängarnas ljusa klang för inledningsvis tanken till en fågel som flyger genom en vidsträckt sfär. Just så klingar luften: viktlöst, skimrande, oändligt. I satsen som gestaltar vatten intensifieras musiken, när regnet träffar jordytan och ger upphov till spirande, grön klorofyll.

Från skogsbrand till ett viskande hopp

Kontrasten blir hård mellan dessa två satser och den ödesdigra satsen om eld. Här genljuder skogsbrändernas fasa. Violinen överröstas av brandens dån och vi tycks gå mot en förkolnad domedag.

Men även om undergången är oåterkallelig blir den sista satsen – om jord – en hoppfull påminnelse: vi är alla sammanlänkade med varandra och med jorden, och den insikten är det enda som kan rädda planeten. Verket ringer ut i en epilog, där violinen spelar en bön om att ”viska skogarna tills de reser sig igen”.

Mozarts magnifika melodier

Konserten avslutas med Mozarts svit Gran Partita, ett verk kantat av magnifika melodier, snillrik instrumentering och mystik. Namnet Gran Partita användes aldrig av Mozart själv, inte heller vet man när stycket skrevs. Många känner igen musiken från Peter Shaffers film Amadeus från 1984.

När tonsättaren Antonio Salieri för första gången hör musik av Mozart är det under en konsert där just Gran Partita spelas. I en känd replik säger Salieri: ”It seemed to me that I was hearing the voice of God” – ”Det kändes som att jag hörde Guds röst”. Hur sentimentalt det än kan låta finns definitivt korn av sanning i repliken – i Gran Partita känns Mozarts toner överjordiska.

Ett kärt återseende på pulten

Dirigenten Jessica Cottis, som hösten 2023 dirigerade operan The Death of Klinghoffer på Norrlandsoperan, leder symfoniorkestern under kvällens konsert. Solist är Niklas Liepe, en violinist med spektakulär klang och teknisk bredd och 2021 års vinnare av priset Opus Klassik. Här gör han sitt första gästspel i Umeå.


Norrlandsoperans symfoniorkester


­

Dikter av författaren och poeten Nick Drake

INVOCATION
Things change, always. A book of mutability
written in dream time. All mortals know the story

as we become it, and are transformed
like bright leaves on a generation tree

through air, water, fire, then home to earth –
everything becoming something else,

a rock a tree, a child a bird, a wave
a long-lost song… But something’s wrong.

Rivers turn to stone. Air catches fire.
Heatwaves have names. The birds have disappeared.

Our spooked hearts beat now to a stranger drum.
A different sound sings through everything…

AIR
First breath, first cry. First song on the wing.
Conjurer of secret atmospheres, ghost

medium of light and shadows and dark.
Transmission of our signals and alerts,

are you receiving me, over, over…?
Silence of clouds and cloud forests.

A billion rush hour cars exhaust themselves,
gridlocked with music and the ceaseless news…

Some nights the air smells of chocolate.
Others of chemicals. It’s hard to breathe.

What we hold for now but not forever.
What we give away to set words free –

WATER
Simple spell conjuring a new green world.
Made of the mist. Rain forest’s dream.

Clouds in their own time. Ice holding slow time.
The charm of snow, here and now and gone.

Sea’s ebb and flow. River’s ever-running mirror.
The glass urn full. The necessary rain.

The vanished rain. Lakes wasted to dust
and dead bikes. Parched parks. Death Valley flooded.

An ice cube’s tiny arctic in your drink going,
going like the ancient shields of ice…

The enchantment of water still sings on
in its wavering wheel. In this planet’s perfect blue.

FIRE
Air catches fire. Dark descends. Red light.
War music turned up beyond full volume.

Lawns ignite. Houses explode. Trees
scream like firecrackers, like banshees.

Anthracite in no time, not millennia.
The forest a mass grave. A requiem

of silence mourning for the ruined green.
Habitat. Sanctuary. Arcadia.

Family photos. Clothes. A place called home.
Past, present, future, all burned down.

Nothing to see here for a long, long time.
We’re losing the family of things.

EARTH
Light wind in the wildwood conjuring
myriad hidden voices. Rings of time

recorded in every tree. In each still lake.
The secret wiring of mycelium

transmitting songs beneath the forest floor.
Old growth. Primeval. Taiga. Enchantment’s home

clear-cut to the geometry of mass-farms.
Plantations. Corporations. Extinctions. Blight.

The tipping point of the heart is when it breaks –
and then the disenchanted light that dawns.

Voices in the wildwood calling out:
The time is now to make peace with the earth.

EPILOGUE
Change things. The book of mutability,
of time and mystery, is never-ending.

Light a candle, let each bud of grief
illuminate the dark. But then look up.

A sign in a shop reads: If you break it,
you fix it. Sing the future’s story.

Chant the oceans back to their deep pulse.
Recall the broken rivers so they heal.

Hum the chimneys of the power plants to sleep.
Whisper the forests until they rise again.

It’s now or never. Re-enchant the earth.
Sing it back and forward. Raise your voice.

© Nick Drake 2024
www.nickdrakewriter.com

Dela: