Publiksamtal: Kings & Queens on Stage

Drag inom scenkonsten

Hur har drag sett ut historiskt och hur ser det ut idag? Vilken status har dragqueens vs dragkings? Tiina Rosenberg, Sofia Södergård och Birgit Berndt diskuterar drag inom scenkonsten efter föreställningen SLICK. 

Information

Titel:
Publiksamtal: Kings & Queens on Stage

Pris

Fri entré

Tidigare tillfällen

– Norrlandsoperans foajé

Samtalet hålls efter föreställningen SLICK men är öppet för allmänheten. Alla välkomna, fri entré!

Samtalsledare: Birgit Berndt, danschef Norrlandsoperan
Deltagare: Tiina Rosenberg* och Sofia Södergård, koreograf/dansare/skådespelare/dragking/DJ. 

*Tiina Rosenberg är professor i teatervetenskap. Hon har tidigare varit rektor för Konstuniversitetet i Helsingfors (Finland) och verksam som professor i genusvetenskap vid Stockholms universitet samt vid Lunds universitet. Tiina Rosenbergs forskning fokuserar på feministisk teater och teori, performance studies, genusvetenskap, queerstudier och kritisk teori. Tiina har skrivit ett flertal böcker och nästa projekt är en bok om den queera scenkonstens historia i Sverige.

Dela: