Rum för performance

Dry Fish – YoungSoon Cho Jaquet (Sydkorea/Schweiz)

Dry Fish är en performance om minnen och ursprung. I verket undersöker konstnären känslan av att befinna sig på en annan plats än den man kommer ifrån, och att konfronteras med sin kultur och sina minnen.

YoungSoon Choo Jaquet kommer ursprungligen från Korea och lever idag i Europa. Hon vill inte exotisera de koreanska traditionerna, utan ifrågasätter tvärtom vårt nostalgiska förhållningssätt till det förflutna och våra minnen. Under verket ikläder sig YoungSoon den torkade bläckfisk som ger henne bilder av hennes förflutna.

Tre element är nycklar till min performance: undersökandet av olika relationer med betraktaren, skapandet av en länk mellan asiatisk och västerländsk konst och ett personligt intresse för minne och ursprung. Jag försöker inte överföra mina personliga erfarenheter som korean i Europa eller att visa upp de traditionella särdragen i min tradition. Men som vittne till och del av en glipa vill jag sätta betraktaren i en situation där den konfronterar sig själv med sina egna minnen och sin egen kultur. I en atmosfär av att dela erfarenheter tror jag att presentationen av en idiosynkrasi och ett skifte ger oss möjlighet att ifrågasätta vår bundenhet till en kultur och relationen till vårt förflutna och våra minnen.

Fri entré

Information

Titel: Rum för performance

Pris

Fri entré

Tidigare tillfällen

Dela: