Rum för performance

Horses and Heroes, re-enactment – Sally von Rosen

Horses and Heroes, re-enactment är en återuppförande performance som kommer att framföras med originalfilmen (FlickFilm: Hästar och hjältar, video, 4.03 min, 2003) och belyser idén om att arbeta med återuppföranden som förändringsprocess och förflyttning i tiden.

FlickFilm är ett omfattande och pågående projekt som startade 2001 då Sally von Rosen var i sexårsåldern. Idag, nästan tjugo år senare, återvänder hon till FlickFilm för att undersöka om hon, genom att utgå från originalfilm som hon både filmade och agerade i när hon var liten, kan driva debatt och producera frågor om egenmakt och aktörskap genom konstnärliga feministiska aktioner.

Sally von Rosen återuppför sina originalfilmer och använder sig själv som exempel för att undersöka idéer om att tolka, skildra och representera ett barn eller ett barnsligt beteende och närstudera maktkampen mellan flickorna i filmerna. Från barnets perspektiv, till sig själv idag som vuxen. Hon intresserar sig också för den spänning eller friktion som tycks uppstå när en vuxen försöker spela eller bete sig som ett barn, något som till en början tycks komiskt och säkert men efter en stund blir obehagligt.

Sally von Rosen (f. 1994) går masterprogrammet på Konsthögskolan, Umeå universitet, och för närvarande en kurs i performativ konst vid Academy of Fine Arts Vienna inom ramen för ett utbytesprogram. Hon har en kandidatexamen i estetik från Göteborgs universitet och har också studerat två år på Göteborgs konstskola. Hennes huvudsakliga fokus är performance och video, ofta som här i kombination.

Fri entré

Information

Titel: Rum för performance

Pris

Fri entré

Tidigare tillfällen

Dela: