Rum för performance

In the Dark – Laura Cemin (IT/SE)

In the Dark är en rörelsebaserad performance som utmanar vårt vardagliga sätt att se på tid och rum. Platsen och dess arkitektoniska konnotationer går från att vara bakgrund till att bli ett verktyg för nya upptäckter, en protes som passar sin värd perfekt. Tempot i den flytande, långsamma och ofta nästan osynliga rörelsen får betraktaren att möte sitt behov av hastighet och virtuositet som har tvingats på och bäddats in i det samtida samhället. När ledan känns kan du endera fly, eller låta den omfamna dig.

Performancen är tänkt som ett avslappnat möte mellan publik och konstnär på icke-platser: platser utan särskild betydelse, mellanrum där man inte spenderar tid och vars rumsliga element ignoreras.

I mörkret kan gränserna av din kropp inte längre definieras. I mörkret blir du rum.
I mörkret är alla sinnen skärpta och referenspunkterna flyttas inåt.
I mörkret finns inget att se. I mörkret uppenbarar sig allt med tiden.

Laura Cemin (f. 1992 Italien) är en ung italiensk konstnär som arbetar i gränslandet mellan dokumentation, fotografi och performance. Efter sin kandidatexamen i fotografi och examen i balett och samtida dans i Italien, flyttade hon till Umeå där hon för närvarande går masterprogrammet på Konsthögskolan, Umeå universitet. I sitt nuvarande arbete experimenterar hon med rörelser och performativa gester i ett precist och nästan vetenskapligt sätt, och ställer frågor om förkroppsligad perception, kinestetisk empati och fysiskt tänkande.

Läs mer på Bildmuseet

Fri entré

Information

Titel: Rum för performance

Pris

Fri entré

Tidigare tillfällen

Dela: