Rum för performance

Selektion – Lisa W Carlsson & Staffan Westerlund (SE)

Avskalat, värdigt och rituellt lyfter konstnärerna fram vardagliga händelser och göranden och ger utrymme för omvandling av vardagens innebörd. Kring en kärna av berättelser reflekterar de med humor och allvar över prestationer, smärtor och hot. Platsens form och funktion är viktiga delar av verket.

Lisa W Carlson (f. 1949 Katrineholm) bor och verkar i Härnösand. Med en konstnärlig bakgrund inom textil och grafik har hon sedan mitten av 1990-talet arbetat
med video, ljudkonst och performance. Hon intresserar sig för sociala
situationer och mentala processer och undersöker kvinnligheten i olika
skepnader. Läs mer på Bildmuseet

Staffan Westerlund (f. 1950 Arjeplog) bor och verkar i Härnösand. Han arbetar
med måleri som huvudsakligt uttryck, ofta med en social, politisk och estetisk utgångspunkt i sitt konstnärskap. Sedan tidigt 1980-tal har han undervisat i film och fotografi. Performance och improvisation i samarbete med Lisa W Carlson är ett nytt uttrycksmedel.

Fri entré

Information

Titel: Rum för performance

Pris

Fri entré

Tidigare tillfällen

Dela: