Saara Ekström

Amplifier

Den experimentella filmen Amplifier är en reflektion över historiens närvaro och betydelse i våra vardagliga omgivningar. Filmen utspelar sig på Helsingfors olympiska stadion, betraktad som en av de vackraste idrottsbyggnaderna i världen.

Fri entré

Information

Titel:
Saara Ekström

Pris

Fri entré

Tid och datum

– Vita Kuben Vernissage
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben
Vita Kuben

Filmen utspelar sig på Helsingfors olympiska stadion, betraktad som en av de vackraste idrottsbyggnaderna i världen. Stadium som slutfördes 1938 för de olympiska spelen som aldrig ägde rum, representerar ett historiskt paradigmskifte och står som ett modernistiskt landmärke för utopi och glömska. När stadion stängdes för allmänheten på grund av stora renoveringar, provocerade den övergivna idrottsarenan förstörda bänkar och schaktade grund fram en kedja av motstridiga tankar.

I filmen resonerar avlägsna röster inuti det förfallna, öde monumentet och dans, magi och arkitektur möts i ett symbolisk möte. Kontrasten mellan kropp och sten, tiden som går och förhållandet mellan nutid och förflutna omvandlas till en uppslukande, sensorisk, nästan fysisk upplevelse. Eftersom filmen rullas upp visar den en dansare som bryter sig loss från stenstrukturerna. Det förflutna som invaderar byggnaden, reser genom dansarens kropp och sipprar in i just detta ögonblick

Saara_EkströmSaara Ekström

Saara Ekström bor och arbetar i Åbo, Finland. Hon studerade vid Åbo Drawing School (Åbo Arts Academy) i Finland under 1983–86 och vid norra Arizona universitet i Flagstaff, USA under 1995–97. I hennes video-, fotograferings- och installationsarbeten är Ekström intresserad av naturliga och konstgjorda material som förkroppsligar starka symbolvärden. Hon har deltagit i flera nationella och internationella utställningar sedan 1986. Hennes verk är representerade i många samlingar i Finland och internationellt.


In english

The experimental film Amplifier is a reflection on the presence and significance of history in our everyday surroundings. The work focuses on Helsinki Olympic Stadium, regarded as one of the most beautiful sports buildings in the world. Completed in 1938, for Olympic Games that never took place, it represents a historical paradigm shift and stands as a modernist landmark for utopia and oblivion. As the stadium closed for public due to major renovations, its abandoned athletic arena, shattered benches and bulldozed foundations provoked a chain of conflicting thoughts.

In the film distant voices resonate inside the decayed, desolate monument, where dance, magic and architecture meet in a symbolic encounter. The contrast between body and stone, the passing of time and the relationship between present and past get convoluted in an immersive, sensory, nearly physical experience.
In the 8mm film the Helsinki Olympic Stadium represents a historical paradigm shift. As the film unravels, it shows a dancer breaking free from the stone structures. The past that invades the building, travels though the dancer’s body and trickles into this very moment.

Saara Ekström

Saara Ekström lives and works in Turku, Finland. She studied at Turku Drawing School (Turku Arts Academy) in Finland during 1983–86 and at Northern Arizona University in Flagstaff, the United States during 1995–97. In her video, photography and installation works, Ekström is interested in natural and artificial materials that embody strong symbolic values. She has participated in several national and international exhibitions since 1986. Her works are represented in many collections in Finland and internationally.

Director and cinematographer: Saara Ekström, editor: Eero Tammi, sound design: Pietu Korhonen, Heikki Kossi / studio: H5 Film Sound Ltd, choreography and dance: Heikki Vienola, magician: Robert Jägerhorn, costume designer: Erika Turunen, mask: Studio Bertjan Pot, foley artist: Heikki Kossi, camera operators (dance): Saara Ekström, Liisa Lounila, Teemu Lehmusruusu, assistant director (dance): Heikki Innanen.

Dela: