Saara Ekström

Amplifier – online

Den experimentella filmen Amplifier är en reflektion över historiens närvaro och betydelse i våra vardagliga omgivningar. Filmen utspelar sig på Helsingfors olympiska stadion, betraktad som en av de vackraste idrottsbyggnaderna i världen. Du kan se filmen online från den 20 mars och under hela utställningsperioden via länken här nedan.

Fri entré

Information

Titel: Saara Ekström

Pris

Fri entré

Tidigare tillfällen

Se filmen online

Denna gång erbjuder vi hemmavernissage,så ladda med favoritsnacksen och bra skärm fredag 20 mars kl 17.00.– Eller när som helst efter det. Filmen kan du nämligen se online hela utställningsperioden, t o m 1 maj.

 Se filmen

Amplifier

Den experimentella filmen Amplifier är en reflektion över historiens närvaro och betydelse i vår vardagliga omgivning. Filmen utspelar sig på Helsingfors Olympiastadion, betraktad som en av de vackraste idrottsbyggnaderna i världen. Stadium som uppfördes 1938 för de olympiska spelen vilka aldrig ägde rum, representerar ett historiskt paradigmskifte och står som ett modernistiskt landmärke för en blandning av utopi och glömska. När byggnaden stängdes för allmänheten på grund av massiva renoveringar, provocerade den övergivna idrottsarenan med sina förstörda bänkar och upprivna idrottsarena fram en kedja av motstridiga tankar.

I den svartvita smalfilmen ekar avlägsna röster inuti det förfallna, öde monumentet, där dans, magi och arkitektur förenas i ett symboliskt möte. Kontrasten mellan kropp och sten, tiden som skrider och förhållandet mellan nuet och det förflutna omvandlas till en omfattande sensorisk, nästan fysisk upplevelse. Allt eftersom filmen framskrider, bryter sig en varelse – en maskerad dansare – fram ur stenstrukturerna. Det förflutna som ockuperar byggnaden, väcks till liv genom dansarens kropp och blandas med nuet.

Saara_EkströmSaara Ekström

Saara Ekström bor och arbetar i Åbo, Finland. Hon studerade vid Åbo Drawing School (Åbo Arts Academy) i Finland under 1983–86 och vid norra Arizona universitet i Flagstaff, USA under 1995–97. I hennes video-, fotograferings- och installationsarbeten är Ekström intresserad av naturliga och konstgjorda material som förkroppsligar starka symbolvärden. Hon har deltagit i flera nationella och internationella utställningar sedan 1986. Hennes verk är representerade i många samlingar i Finland och internationellt.


In english

The experimental lm Amplifer is a reflection on the presence
and significance of history in our everyday surroundings. The work focuses on Helsinki Olympic Stadium, regarded as one of the most beautiful sports buildings in the world. Completed in 1938 for Olympic Games that never took place, it represents a historical paradigm shift and stands as a modernist landmark for utopia and oblivion. As the stadium closed for public due to major renovations, its abandoned athletic arena, shattered benches and bulldozed foundations, provoked a chain of conflicting thoughts.

In the film distant voices resonate inside the decayed, desolate monument, where dance, magic and architecture meet in a symbolic encounter. The contrast between body and stone, the passing of time and the relationship between present and past get convoluted in an immersive, sensory, nearly physical experience.
In the 8mm film the Helsinki Olympic Stadium represents a historical paradigm shift . As the film unravels, it shows a dancer breaking free from the stone structures. The past that invades the building, travels though the dancer’s body and trickles into this very moment.

Saara Ekström

Saara Ekström works in film, photography, text and installation. Perishing, growth and temporality are themes that reoccur in her work, which communicate through a narrative based on metaphors and associations. The blending levels of time nurture and erode, as the valuable turns into waste and the insignificant transforms into something treasured. Ekström is interested in organic and artificial materials that embody strong symbolic values and examines the significance of transformation, while questioning our conventional and hierarchical ways of classifying matter.

Dela: