Sállajiegŋa – Åsa Stjerna

 • Konst

Sállajiegŋa – Åsa Stjerna

Fri entré

Information

Titel: Sállajiegŋa – Åsa Stjerna

Pris

Fri entré

Tid och datum

 • Vita kuben

 • Vita kuben

 • Vita kuben

 • Vita kuben

 • Vita kuben

 • Vita kuben

 • Vita kuben

 • Vita kuben

 • Vita kuben

 • Vita kuben

 • Vita kuben

 • Vita kuben

 • Vita kuben

 • Vita kuben

 • Vita kuben

 • Vita kuben

 • Vita kuben

 • Vita kuben

 • Vita kuben

 • Vita kuben

 • Vita kuben

 • Vita kuben

 • Vita kuben

 • Vita kuben

 • Vita kuben

 • Vita kuben

Verket bygger på data från en exkursion ledd av glaciologen Nina Kirchner 2019. Vetenskapliga data från undervattensmikrofoner och tidsförloppsbilder som används för att mäta kalvning vid glaciären Sállajiegŋa i norra Skandinavien har i verket sammanfogats till ett arktiskt synkroniserat ögonblick. Medan det visuella skiktet förändras med vädret: moln drar förbi, en plötslig dimma, nattens mörker och gör det omöjligt att skönja kalvningar hörs under vattenytan glaciärens små förändringar in i minsta detalj.

Åsa Stjerna

Åsa Stjerna är en svensk konstnär som använder sig av installation, ljud och lyssnande i sin konstnärliga verksamhet. Genom platsspecifika installationer kan hon genom ljudets potential synliggöra en plats dolda narrativ. Stjernas konst skapar kopplingar mellan dåtid och nutid, det lokala och det globala, det mänskliga och det mer än mänskliga. Genom ljudet söker hon förmedla en känsla av platsen som en komplex ekologi. För närvarande har Stjerna en Post doc på Göteborgs Universitet.

Sjuttio procent av jordens yta består av hav, djup som människan inte kan besöka annat än genom teknologier – avancerade mätinstrument – som ger oss information om kunskap om havet. Teknologin är med andra ord central för att få kunskap om havsmiljön. Under flera år har Åsa Stjärna följt vetenskapliga forskares användande av akustiska teknologier– det vill säga metoder som på olika sätt använder ljud – i deras forskning om Arktis fragila miljö.

Bilddetalj från Sállajiegŋa
– audivisuell flerkanalig installation. Foton Åsa Stjerna.

Dela: