SOCIA – graffitiutställning

Graffitiutställning i Lilla foajén under Up North

Videoutställning i Lilla foajén av graffitikonstnärerna Arthur och Igor Spassky från Kiev. Se utställningen hela helgen 7-8 maj under Up North!

Fri entré

Information

Titel: SOCIA – graffitiutställning

Pris

Fri entré

Tidigare tillfällen

SOCIAs består av bröderna Arthur och Igor Spassky. I sin graffitikonst fokuserar de på att finna balansen mellan spraypaintkultur, musik och dess representation i gallerirummet. I musikaliskt-performativa videor materialiserar de ljud, vilket i sin tur ger en grafisk form. I denna praktik fungerar konstnärernas kroppar som dirigenter i en kedja som går från ljud–öra–kropp–hand–spray(borste) till yta (papper/duk/vägg). Resultatet blir en koreograferad perfomance i vilken rörelse till utvald musik omvandlas till målningar.

Igor & Arthur Spassky är starkt influerade av graffiti, street art, piano, breakdance, hiphop och sin egen klassiska målarbakgrund.


The practice of SOCIA project team members — Arthur and Igor Spassky — focuses on identifying the balance between spraypaint culture, music and its representation in the gallery space. In their musical–performative videos they initiate the process of materialization of sound, bringing it to a graphic form. In this practice the bodies of artists serve as conductors in the chain of sound–ear–body–hand–spray(brush)–surface (paper/canvas/wall). The balance of dance plastics in conjunction with specially selected or composed music transforms into paintings on surfaces.

Igor & Arthur Spassky are strongly influenced by their graffiti, street art, piano , breakdance , Hip Hop and classical painting backgrounds.


Dela: