The Death of Klinghoffer

The Death of Klinghoffer

För första gången spelas operan som skakade världen i Sverige. The Death of Klinghoffer är fylld av starka känslor, fantastisk musik och en berättelse som verkligen berör hjärtat.

Information

Titel: The Death of Klinghoffer

Längd:

Priser

Ordinarie:
600 kr
Pensionär:
540 kr
Student / 19-26 år:
300 kr
Upp t o m 18 år:
100 kr
Scenpass:
540 kr
Grupp minst 10 pers:
540 kr

En gripande och kontroversiell opera som berör några av vår tids mest utmanande och brännande frågor. The Death of Klinghoffer belyser de mänskliga kostnaderna för politisk konflikt genom att följa en grupp människor vars liv för alltid blir förändrade när de som passagerare på lyxkryssaren Achille Lauro blir offer för en kapning och ett gisslandrama med dödlig utgång.

Operan utforskar händelsen där den judiska amerikanen Leon Klinghoffer mördades ombord på ett kryssningsfartyg av palestinska terrorister, och verket väcker därför ofta frågor om antisemitism och moraliskt ansvar. Den har mötts av kontroverser och debatter världen över då dess skildringar setts som utmanande. Men den har också blivit hyllad som en djup och oerhört gripande samtida opera. John Adams musikaliska kompositioner är episka och stämningsfulla och Alice Goodmans libretto är poetiskt intensivt och ger en djupare förståelse för de politiska och kulturella krafter som ligger bakom historien. I Verena Stoibers regi blir operan en direktsänd talk show i TV där vi får möta både besättning, passagerare och terrorister. Men snart raseras den glättiga ytan och naturens krafter tar över.

Sedan premiären på La Monnaie i Bryssel 1991 har föreställningen bland annat spelats i USA, Storbritannien, Österrike, Frankrike, Belgien, Tyskland, Kanada och Australien. På flera platser har den mötts av protester och störningar då kritiker har hävdat att operan presenterar en ensidig och moraliskt tvetydig bild av händelsen. Men trots kritiken anses The Death of Klinghoffer vara en viktig del av den samtida operarepertoaren som ger publiken en nyanserad bild av en uråldrig konflikt och dess konsekvenser.

 


In English:

For the first time, the opera that shook the world will be performed in Sweden. The Death of Klinghoffer is filled with strong emotions, fantastic music, and a story that truly touches the heart.
A poignant and controversial opera that addresses some of the most challenging and burning issues of our time. The Death of Klinghoffer deals with the human costs of political conflict by following a group of people whose lives are forever changed when they become victims of a hijacking and hostage situation with a deadly outcome.

The opera explores the event in which the Jewish American Leon Klinghoffer was murdered aboard a cruise ship by Palestinian terrorists, and therefore often raises questions about anti-Semitism and moral responsibility. It has been met with controversy and debates around the world as its depictions are seen as challenging. But it has also been hailed as a deep and incredibly poignant contemporary opera. John Adams’ musical compositions are epic and ambient, and Alice Goodman’s libretto is poetically intense and provides a deeper understanding of the political and cultural forces behind the story. In Verena Stoiber’s direction, the opera becomes a live TV show where we meet both crew, passengers, and terrorists. But soon, the cheerful surface collapses and the forces of nature take over.

Since its premiere at La Monnaie in Brüssles in 1991, the show has been performed in the US, UK, Austria, France, Belgium, Germany, Canada, and Australia, among other places. In several places, it has been met with protests and disruptions as critics have argued that the opera presents a one-sided and morally ambiguous view of the event. But despite the criticism, The Death of Klinghoffer is considered an important part of the contemporary opera repertoire that provides the audience with a nuanced picture of an ancient conflict and its consequences.

Dela: