The Quiet

The Quiet

Fem kvinnor förs samman i en koreografi som suddar ut gränser och lyfter fram förbisedda aspekter av tid – att ta sig tid, tidens gång, och att falla ur tiden… Visst kan du nästan ta på stämningen i den beskrivningen? Och vad kan passa bättre en mörk fredagskväll i oktober?

Information

Titel:
The Quiet
Längd:

Priser

Ordinarie:
210 kr
Barn/ung 3-18 år:
60 kr
Student/ung 19-26 år:
130 kr
Scenpass:
170 kr
Pensionär:
130 kr

Tid och datum

– Black Box

Fem kvinnor om tid

The Quiet för samman fem kvinnor i en oroande vardagens koreografi. Olika former av muntligt berättande sätter The Quiet i rörelse. Genom recitation, deklamation och bön rör sig dansarna kraftfullt in och ut ur bekanta och okända mönster, där det vardagliga förskjuts, förhöjs och omvandlas i transcendens. The Quiet lyfter fram det som förs över från en generation till en annan och därmed några ofta förbisedda aspekter av tid – att ta sig tid, tidens gång, att falla ur tiden.

Om Jefta van Dinther

Tillsammans med dansarna Lisa Drake, Kristine Slettevold, Alexandra Campbell, Agnieszka Dlugoszewska och Cecilia Roos, samt med sina samarbetspartners Minna Tiikkainen, David Kiers och Cristina Nyffeler, förenar och suddar Jefta van Dinther ut gränserna mellan rum, ljud, ljus och kropp på det sätt som kännetecknar hans koreografi. Hans verk lyfter fram det synliga och det osynliga, mörker och ljus, il­lusion, affekt, röst och bild.

Dela: