Umequeer

Imri Sandström

Performance och banderoll av Imri Sandström.
Umequeer är en karta över platsspecifika queera minnen från Umeå, en väv av anonyma röster. Välkommen till öppna foajén, plan 1 i Väven!

Fri entré

Information

Titel: Umequeer

Pris

Fri entré

Tidigare tillfällen

Umequeer är en karta över platsspecifika queera minnen från Umeå, en väv av anonyma röster. Verket är en komposition över gemenskap och plats och denna gemenskaps olikheter och egenheter – en kraft, ett alltid oavslutat ”oss” som över tid på olika sätt har genomsyrat Umeå. Det är en hyllning till det myller av röster, minnen, erfarenheter och kopplingar som är så mycket större och alltid, alltid rör på sig.

Imri Sandström – konstnär och forskare

Hon arbetar transdisciplinärt med text, bild och ljud, ofta utifrån områden som historia, språk och performativitet. 2019 doktorerade hon i konstnärlig forskning, inom fältet litterär gestaltning. Hon är för närvarande projektledare för det konstnärliga forskningsprojektet Writing Visual Relations, vid HDK-Valand, Göteborgs universitet.

Dela: