Vernissage: Levels of Silence II – Patrik Bengtsson

In the age of universal deceit (some might say) or in a time that could be described by the title of any New Order album, the Gods / the actors will be lowered to the stage with help from the stage machinery, 2016.

(installation)

Patrik Bengtsson intresserar sig för begreppet tid. Skulpturer och installationer blir till figurativa objekt hämtade från dåtid och föreställningar om framtid. Lika viktigt i hans konstnärskap är processen, där det tidskrävande arbetet av upprepningar och handens arbete blir en viktig del av konstverkets helhet och resultatet blir till stora installationer och skulpturer.

Utställningen kan ses tom 13 april i Vita Kuben.

Information

Titel:
Vernissage: Levels of Silence II – Patrik Bengtsson
Längd:

Pris

Fri entré

Tidigare tillfällen

– Vita Kuben

De senaste åren har Bengtsson fokuserat arbetat med verket, Rest your little head and tell me about the past, en textil skulptur som undersökt vårt kollektiva förhållande till fakta och sanningar. Verket har visats på Alingsås konsthall 2016 och på Mission (Gagnefs konsthall) 2017. Bengtsson har sedan sin examen 2005 ställt ut kontinuerligt på olika konstinstitutioner som Vandalorum, Göteborgs internationella konstbiennal, Svenska Institutet i Paris, Bonniers Konsthall och Göteborgs konsthall.

Patrik Bengtsson, född 1978 i Gislaved, är utbildad påKonsthögskolan Valand och tog sin masterexamen 2005. Centralt i Bengtssons konstnärsskap finns den redan berättade historien. En berättelse hämtad från vår rådande historieskrivning där politiska händelser och öden skapat märkbara avtryck i vårt kollektiva minne.

Vårens utställningsserie är curerad av Jesper Norda. Titeln är Levels of Silence och vi får här möta tre konstnärer som alla arbetar med ljud med lite olika infallsvinklar. 

Dela: