VERNISSAGE: THE ELEMENT OF NATURE #1

THE ELEMENT OF NATURE #1

Fri entré

Information

Titel: VERNISSAGE: THE ELEMENT OF NATURE #1

Pris

Fri entré

Tidigare tillfällen

Marcus Lerviks bor och arbetar i Vasa och är utbildad på konstakademin i Helsingfors. Han använder video och installationer som sitt främsta medium men arbetar även med perfor­mance. Till Vita Kuben kommer Marcus med ett nytt videoverk som behandlar tid och landskap.

Höstens utställningsserie handlar om mänskligt beteende i specifika miljöer. De utvalda konstnärerna har alla olika kulturella bakgrunder och olika synsätt på mänsklighetens tillstånd. Lerviks är den första i raden av tre konstnärer och till Vita Kuben kommer han med ett nytt videoverk som behandlar tid och landskap och såhär berättar han själv om verket:

En fråga som med tiden blivit mer och mer intressant och aktuell är hur man försöker visualisera minnet. I filmvärlden ser vi ofta suddiga dubbelt exponerade bilder som bygger upp en bildsekvens som ofta bara förvirrar betraktaren. Det här sättet att redigera bilder har blivit en standard. I dag ingår denna standard i de flesta video- och bild redigeringsprogram under namnet Memory. I detta videoverk visualiserar jag en speciell plats från min barndom utan användande av dylika effekter. Utgångspunkten har varit att sätta ihop materialet till en sekvens av bilder från olika årstider medan platsen där bilderna togs hela tiden är exakt densamma. Bildmotivet har dessutom inte förändrats sedan min barndom.

Platsen ifråga är Söderfjärden belägen en bit söder om staden Vasa i Finland. Platsen utgör en unik meteoritkrater som skapades vid ett meteoritnedslag för minst 520 miljoner år sedan. Söderfjärden torrlades på 1920-talet och är i dag ett bördigt jordbruksområde och ett paradis för fåglar. Den nästan cirkelrunda Söderfjärdens diameter är i dag ca 6 km. Trots att platsen är torrlagd så sitter havskänslan starkt kvar med friska havsbrisar och typisk kustmolnighet. Detta landskap har jag bara upplevt i etapper av årstidsupplevelser (sommarlov, höstlov, sportlov etc). Dessa etapper har då skapat fragment i mitt minne som ständigt bjuder på överraskningar över hur samma plats kan förändras med årstidernas och vädrets skiftningar, här samlade i en och samma minnesbeskrivning , vilket inte är möjligt i en traditionell landskapsmålning som är bunden till en viss tidpunkt. I detta videoarbete visualiserar jag dessa minnesbilder i en årssekvens som återspeglar centrala delar av mina personliga minnen av denna plats.

Curator är Dragos Alexandrescu, konstnär, filmare och en av styrelsemedlemmarna i det konstnärsdrivna projektrummet Platform i Vasa, Finland.

I VITA KUBEN I HÖST: The element of nature X3

Med olika kulturella bakgrunder och geopolitiska synsätt beträffande mänsklighetens tillstånd presenterar konstnärerna i höstens serie verk som handlar om mänskligt beteende i en specifik miljö. I rollen av betraktare arbetar alla tre med konst i vilken den fysiska naturen är närvarande men inte spelar en huvudroll. Genom sina kameralinser och filtrerade genom deras personliga erfarenheter och känslor så blir naturen ett komplement, en bakgrund, ett mentalt landskap, konceptuellt format i enlighet med konstnärernas egen reflexiva hållning gentemot platsen och subjektet.

Född i Rumänien men bosatt i Vasa Finland sedan många år arbetar Dragos Alexandrescu främst med video/film men är även en av styrelsemedlemmarna i det konstnärsdrivna projektrummet Platform i Vasa. I Dragos filmer utspelar sig samtida fiktiva berättelser och det som han förmedlar är snarare en känsla än ett rationellt gensvar. Filmerna presenterar scener ur livet ofta med utgångspunkt i perioder av strukturell bräcklighet, ekonomisk och politisk kris som Europa konfronterar.

Dela: