Vita Kuben

Mellan flygfältet och den omkringliggande skogen

”Hormoslyr är ett växtgift som sprutades över svenska skogar under 60- och 70-talet för att döda lövträd. Detta är för övrigt samma växtgift som användes av USA under Vietnamkriget, då med namnet Agent Orange. I norra Sverige var besprutningen som mest intensiv och där kan man än idag se tydliga spår av hur skogen förändrades med hormoslyr. Istället för lövrika blandskogar skapades ett landskap med rena barrskogar.

Information

Titel:
Vita Kuben

Pris

Fri entré

Tidigare tillfällen

I skogen vid sjön Eggelats i Norrbotten finns ett gammalt flygfält för besprutningsplan. Skogen runt flygfältet sprutades mycket noggrant med hormoslyr fram till 1970-talet.

Idag finns knappt några lövträd i skogen, bara björklik i mossan. Teckningen följer gränsen mellan flygfältet och den omkringliggande skogen och dokumenterar allt som ligger där. Verket är ett sätt att få syn på gränsen men också ett sätt att förflytta en plats genom handlingen att teckna. Med verket vill jag aktualisera ett historiskt skeende som vi har glömt men som har stora återverkningar i nutid.”

Gerd Aurell är yrkesverksam konstnär och lektor vid konsthögskolan i Umeå. I sin konst arbetar hon ofta med teckning i olika former och har länge intresserat sig för tecknandet som performativ handling.

Dela: