Whats left behind

  • Dans

Att minnas det som aldrig hänt

Kanske är våra minnen ett slags tidsmaskiner som markerar vår dödlighet, ett slags fönster till ett tidigare liv, eller livet i framtiden. Vår tid är besatt av hågkomst, att samla in och dokumentera oss själva. Vi gör allt för att säkra vår egen existens. Våra subjektiva minnen är under ständig omtolkning och redigeras hela tiden. Vad blir då kvar av de minneskapslar vi alla bär omkring på?

 

Information

Titel: Whats left behind

Längd:

Priser

Ordinarie:
180 kr
Student:
120 kr
Pensionär:
120 kr
Ungdom t o m 19 år:
60 kr
Scenpass:
140 kr

Tidigare tillfällen

Kan vi likställa vår förmåga att minnas med vår förmåga att glömma som samma slags överlevnadsmekanismer? Dansen uppstår och försvinner lika hastigt i nästa ögonblick, vad finns kvar? Fenomenet kan liknas vid det mänskliga minnet som på samma sätt utgörs av ett nu som ständigt omstruktureras och redigeras om.

Helena Franzén fortsätter sitt sökande runt existentiella teman om människans förhållningssätt till sin egen utmätta tid. Efter att ha läst Leva, Tänka, Titta av Siri Hustvedt uppstod många frågor kring människans förmåga att minnas. Hur och varför minns vi? Vad väljer vi att minnas och vad blir kvar när vi lämnar jorden? Vad är det att ha ett kroppsminne? Kan vi minnas det som ännu inte har hänt?

Ett gränsland i ständig förändring

De sex dansarna uttolkar Franzéns utmejslade rörelsespråk i en hudnära föreställning där resonas och rytm ställs i fokus, ett alldeles speciellt fysiskt landskap växer fram. Publiken träder in ett slags gränsland där skiljelinjen mellan det som är innanför och utanför, helhet och del, jag och inte jag, förändras hela tiden.

Jukka Rintamäki skapar återigen musiken, denna gång består instrumenteringen av en analog synth, trummor och ekon. I Musiken blir ekot, upprepningar och förvanskningar av musikfraser ett genomgående tema. Musiken finns kvar ett tag, för att sedan långsamt klinga ut och försvinna – What’s left behind…

Tillsammans med Markus Granqvists ljusdesign och Håkan Jelks videoprojektioner, byggs suggestiva stämningar upp som kan vara tvetydiga, drömska och glidande.

FIKA OCH SAMTAL OM MINNET

Inför föreställningen den 24 mars bjuder vi på fika och ett samtal mellan koreograf Helena Franzén och psykologen Lars Nyberg. Vi håller till i B-salen från kl. 14.00. 

Samtalet kommer att handla om minnet, hur minnet fungerar i olika åldrar och hur minnet inspirerat Helena till föreställningen What’s left behind. Samtalsledare är Birgit Berndt, Danschef Norrlandsoperan. 

Lars Nyberg studerar kopplingen mellan hjärnans funktioner och olika mentala funktioner som minne och medvetande. Modern teknik som funktionell hjärnavbildning används i forskningen. En forskningslinje bedrivs inom ramen för det Umeåbaserade Betula-projektet som är en longitudinell studie av åldrande, minne och hälsa. Tillsammans med Lars-Göran Nilsson och Peter Letmark gav han 2016 ut boken, Det Åldrande Minnet (Natur & Kultur). Föreställningen startar kl. 15.00. 

Dela: