Norrlandsoperan och Dans i Västerbotten har beslutat att så snabbt som möjligt stötta fria dansutövare i vår region och utlyser därför två stycken Hemmaresidens med ekonomiskt stöd på totalt 60.000 kr. I pandemin har många kulturskapare drabbats hårt av bland annat bortfall av inkomst från föreställningsverksamhet eller minskade repetitionsmöjligheter. Hemmaresidenset är en chans att under en kortare period få ekonomiskt stöd för att kunna fortsätta påbörjade projekt och utveckla sin konstnärliga praktik. Residenskonstnärerna kan förlägga sitt arbete när de vill under juni–september 2020.

Ansök senast 10 maj 2020. Besked ges senast 20 maj 2020.

Till ansökan

Vem kan söka?

Professionella fria utövare inom dans inom alla genrer kan söka. Den som söker ska vara bosatt och verksam i Västerbotten. Det finns inga krav på offentlig visning eller andra publika aktiviteter.

Det här ingår i residensen

De antagna residenskonstnärerna kan förlägga arbetet när de vill under perioden juni–september. Platsen är hemma hos konstnärerna. I residensen ingår ett stöd på 30 000 kr per person.

Kriterier och urval

Kriterier för dig som söker är att du ska vara professionell fri utövare, boende i Västerbotten. I urvalet tar vi hänsyn till hur den sökande planerar att använda sin tid för att fördjupa och utveckla sitt konstnärliga arbete. Vi strävar också efter en bred representation gällande kön, ålder, genre och geografisk spridning i länet. I referensgruppen för urvalet ingår Norrlandsoperans danschef samt danskonsulenten.

Utvärdering

För oss är det viktigt att de som anhåller residensstödet återger en kort redovisning av arbetet under perioden efter avslutat residens. Detta kan ske via en text och bild, en film eller i annat uttryck som de antagna tycker passar. Utvärderingen (skriftlig eller i videoformat) skickas per e-post till Danschef Birgit Berndt och Danskonsulent Clara West senast den 1 oktober 2020. Residenskonstnärerna kommer även att bjudas in till en gemensam träff under hösten antingen i studio på Norrlandsoperan eller på digital plattform.

 

Dela: