Inställda föreställningar

I och med regeringens beslut om begränsade sammankomster har Norrlandsoperan beslutat att ställa in all offentlig verksamhet resterande av våren 2020.

Beslutet är fattat av Norrlandsoperans styrelse och syftar till att förhindra smittspridning av coronavirus covid-19.

Norrlandsoperans bistro, bar och matsal Elektra omfattas inte av stängningen.

Återbetalning av köpta biljetter

Du som betalat biljetterna online får dina pengar återbetalda inom senast en månad från det datum föreställningen skulle ha ägt rum. Det kan dock ta betydligt kortare tid, vi arbetar så snabbt vi kan.

Du som betalat biljetterna i Norrlandsoperans Biljetter & besök måste besöka oss för att få dina pengar återbetalda. Anspråk på återbetalning ska ske senast inom en månad från det att föreställningen skulle ha ägt rum.

Från och med den 18 maj håller Biljetter och besök stängt.

Vi kan även erbjuda dig presentkort motsvarande biljettvärdet, som skickas till dig via e-post. Presentkortet gäller i två år och kan användas vid köp online eller i vår biljettkassa. Vänligen kontakta oss om du önskar ett presentkort.

Återbetalning gäller även operameny/ kvällens varmrätt / pausmeny som har förbetalats till Norrlandsoperan.

Var finns mer information om coronaviruset?
Folkhälsomyndigheten finns mer information om coronaviruset och det aktuella läget.

Kontakt: biljetter@norrlandsoperan.se

Senast uppdaterad: kl 13:30 2/4/2020 


Canceled performances

With the government’s decision on limited meetings, Norrlandsoperan has decided to cancel all public activities in the spring of 2020. 

The decision has been taken by the board of Norrlandsoperan with the intention of reducing the spread of COVID – 19.

Norrlandsoperans bistro, bar and restaurant Elektra is not included in the decision – more information https://elektraumea.se.

Ticket refunds

If you have purchased your ticket online a full refund will reach you, latest within a month from the date of the performance. Refunds can possibly come much sooner; we will handle this as quickly as we can.

If you have purchased your ticket at the box office, ”Biljetter & besök,” you are required to visit us in person for a refund. You are entitled to a full refund within one month from the date of which the performance should have taken place.

From May 18th Biljetter & Besök is closed

We can also offer you a gift card based on the ticket value, which is sent to you via e-mail. The gift card is valid for two years and can be used when buying online or in our ticket box. Please contact us if you prefer gift cards.

Refunds apply even to pre purchased operameny” / ”kvällens varmrätt” / intermission drinks & snacks.

Advice and more information on COVID – 19
You can find more information about corona virus at Folkhälsomyndigheten.

Contact: biljetter@norrlandsoperan.se

Last updated kl 10:47 20/5/2020

Dela: