Dans i Västerbotten

Danskonsulentverksamheten Dans i Västerbotten finansieras av Region Västerbotten och bedrivs som en enskild verksamhet under Norrlandsoperans dansavdelning. Dans i Västerbotten har ett brett uppdrag att stärka danskonstens utveckling i Västerbotten, med fokus på barn och unga.

Dans i Västerbotten ska, med länets medborgare i fokus: verka för att dansen ges större plats i länsinvånarnas vardag, med särskilt fokus på barn och unga. Verka för en ökad kunskap om danskonsten; dess villkor och möjligheter. Vara ett stöd för dem som yrkesmässigt eller på fritiden vill arbeta med och för danskonsten. Stärka dansens ställning i länet samt verka för hög kvalitet vad gäller föreställningar, fortbildningar, workshops och danskunskapande aktiviteter. Verka för jämställdhet, tillgänglighet och mångfald i relation till den dagliga verksamheten samt verka för ökat samarbete lokalt, nationellt och internationellt.

Vi söker

Nu söker vi en engagerad danskonsulent för att driva det regionala utvecklingsarbetet inom Dans i Västerbotten samt turnéverksamhet i Västerbotten. Uppdragen sker i nära samarbete med dansavdelningen på Norrlandsoperan.  Tjänsten fokuserar särskild på regional utveckling kopplat till barn och ungas delaktighet i danskonsten, att själva få uppleva och utöva. I tjänsten ingår förankringsarbete och utvecklingsarbete för att stärka möjligheterna till dansträning i inlandskommunerna och möjligheten för barn och unga att få se danskonst under sin skolgång.

Du kommer att samarbeta och nätverka med länets arrangörer, kommunala tjänstemän, studieförbund, skolor, det fria danslivet, danslärare och pedagoger samt dansskolor, dansgymnasium och kommunala kulturskolor för att få en bild över förbättringsmöjligheter.

Arbetet innefattar också uppgifter så som turnéläggning av dansföreställningar för barn och unga i länet, att arrangera workshops för publik och fortbildningar för professionella samt semi-professionella, uppsökande verksamhet samt större och mindre projekt och produktioner kopplat till målgruppen.  Administration, budget- och kommunikationsarbete ingår i tjänsten.

Vem är du?

Vi tror att du har arbetat inom kulturfältet i flera år och är van att självständigt projektleda, utveckla och genomföra projekt inom kultur/dans/scenkonst. Du brinner för frågor som rör alla medborgares möjlighet att ta del av- och själv utöva olika kulturuttryck. För dig är det viktigt att barn och unga får möjligheten att möta kultur på sin lokala ort. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper där samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga värderas högt.

Du är kreativ och nyfiken på att arbeta med utvecklingsfrågor inom kultur. Samtidigt är du självgående och tar ansvar för att dina arbetsuppgifter utförs på ett kvalitativt sätt. Du arbetar strukturerad och strävar efter ett effektivt arbetssätt samt har en god förmåga att prioritera mellan olika arbetsuppgifter.

Du har god erfarenhet av budgetuppföljning och att arbeta administrativt. Du har god datorvana samt erfarenhet av kommunikation och vana att arbeta med sociala medier.  Det är meriterande om du har kunskap om regionala kulturfrågor, om du har jobbat med dans och/eller om du varit involverad i projekt som ämnat till att främja mångfald och jämlikhet.

Vi ser gärna att du bor eller bosätter dig i Västerbotten.

Norrlandsoperan vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning samt etnisk- och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

Dela: