Take me to the English version


Norrlandsoperan erbjuder digital provsjungning för operasångare.

Skicka CV och länkar till videoinspelningar (ej filer):

  1. En valfri aria om maximalt tre minuter alternativt ett utdrag ur en valfri aria om maximalt tre minuter.
  2. En aria ur en opera i modernistisk eller postmodernistisk stil helst skriven efter 1950, ingen tidsbegränsning.

Som ett led i Norrlandsoperans vision att bli Sveriges ledande spelplats för nyskapande scenkonst kommer vi fr o m våren 2023 att sätta upp verk ur den samtida operarepertoaren. Då vissa av dessa operor kan vara mycket krävande rent musikaliskt kommer vi i bedömningen av de inskickade filmerna att lägga stor vikt vid den andra av ariorna.

Beroende på utvecklingen av pandemin kan det bli aktuellt med callback till utvalda sångare senare under våren. Tid och plats för detta bestäms senare.

Dela: