I Norrlandsoperans uppdrag ingår att främja och verka för hela länets kulturliv. Uppdraget omfattar konsert- och festivalproduktion, stödaktiviteter till länets arrangörer, pedagogiska insatser, utvecklingsprojekt och internationellt utbyte. Målet är att utveckla kulturlivet och sträva efter hög konstnärlig kvalitet.

Turnéer i länet

I dialog med lokala arrangörer tar Norrlandsoperan årligen fram ett utbud bestående av ett antal produktioner för turné i regionen. Produktionerna ges som offentliga föreställningar samt som föreställningar för skolor och omsorg.
Vi jobbar ofta med frilansande ensembler men också med Norrlandsoperans Symfoniorkester, antingen i sin helhet eller i mindre konstellationer.
I samråd med arrangörsföreningen MOTILI –Musik och Teaterföreningar i Lapplands Inland– tar vi årligen fram ett antal föreställningar för länsomfattande turné.

Norrlandsoperans turnéer 2018-2019

Fokus – barn & unga

Norrlandsoperan verkar för att barn och unga ska få uppleva och utöva kultur var de än befinner sig i regionen. En stor del av verksamheten riktar sig därför till barn och ungdomar inom förskolor, grundskolor, gymnasium samt musik- och kulturskolor. Utöver turnerande föreställningar initierar vi i ett antal projekt som har till syfte att stärka unga musikers eget skapande.

Dans i Västerbotten

Danskonsulentverksamheten vid Norrlandsoperan, Dans i Västerbotten, arbetar för danskonstutveckling i hela Västerbotten. Hit kan du vända dig när du vill arrangera dans, se dans på scen, presentera dans för ung publik, dansträna för egen del, eller utvecklas som professionell utövare och få stöd, tips eller råd.

Sorsele – årets kulturkommun i Västerbotten

Årets Kulturkommun i Västerbotten är en utmärkelse som tilldelas en särskild kommun i länet under ett läsår. Bakom utnämningen står Västerbottens museum, Västerbottensteatern och Norrlandsoperan tillsammans med en rad andra kulturutövare som är verksamma i hela länet.

Året innebär ett extra stort utbud av kultur från länsaktörerna, som planerar och genomför publika arrangemang, workshops, program för skola, debatt och mycket mer tillsammans med lokala företrädare. Sorsele är först ut att få utnämningen 2018/19.

Motiveringen lyder: ”För ett målmedvetet och metodiskt arbete att se kulturen som en av byggstenarna för en attraktiv och hållbar kommun”.

I Facebook-gruppen Sorsele – Årets Kulturkommun i Västerbotten 2018/19 kan du följa det som händer under året och i vårt turnéutbud hittar du vilka av Norrlandsoperans föreställningar som även kan ses i Sorsele!

Ladda ner programfolder


 

 

 

Dela: