Dansprogram

Programblad Cosmetic demons: a choreographic salon av Sindri Runudde

Mer om det konstnärliga teamet och medverkande i föreställningen.

Cosmetic Demons - dansmingel