Beslut om stängning av publik verksamhet

Norrlandsoperan har beslutat att ställa in all publik verksamhet även turnerande verksamhet med omedelbar verkan. Beslutet gäller från 14 mars till 30 april. Konserter med Norrlandsoperans symfoniorkester i maj är också inställda.

Beslutet är fattat av Norrlandsoperans styrelse och syftar till att förhindra smittspridning av coronavirus covid-19.

Norrlandsoperans bistro, bar och matsal Elektra omfattas inte av stängningen.

Återbetalning av köpta biljetter

Du som betalat biljetterna online får dina pengar återbetalda inom senast en månad från det datum föreställningen skulle ha ägt rum. Det kan dock ta betydligt kortare tid, vi arbetar så snabbt vi kan.

Du som betalat biljetterna i Norrlandsoperans Biljetter & besök måste besöka oss för att få dina pengar återbetalda. Anspråk på återbetalning ska ske senast inom en månad från det att föreställningen skulle ha ägt rum.

*Från och med 1 april har vi följande öppettider i Biljetter och besök:
tisdag kl 11.30-14.00 och torsdag kl 16.00-18.00.*

Om du inte vill eller kan besöka oss så kan vi istället erbjuda dig presentkort motsvarande biljettvärdet, som skickas till dig via e-post. Presentkortet gäller i två år och kan användas vid köp online eller i vår biljettkassa. Vänligen kontakta oss om du föredrar presentkort.

Återbetalning gäller även operameny/ kvällens varmrätt / pausmeny som har förbetalats till Norrlandsoperan.

Var finns mer information om coronaviruset?
Folkhälsomyndigheten finns mer information om coronaviruset och det aktuella läget.

Kontakt: biljetter@norrlandsoperan.se

Senast uppdaterad: kl 13:13 30/3/20 


Information about cancellation of Norrlandsoperan’s performances and other public activities

Norrlandsoperan has decided to cancel all performances and other public activities, including touring productions, with immediate effect. The decision takes effect from the 14th March 2020 until the 30th April. Concerts with the Norrlandsopera Symphony Orchestra in May are also canceled.

The decision has been taken by the board of Norrlandsoperan with the intention of reducing the spread of COVID – 19.

Norrlandsoperans bistro, bar and restaurant Elektra is not included in the decision – more information https://elektraumea.se.

Ticket refunds

If you have purchased your ticket online a full refund will reach you, latest within a month from the date of the performance. Refunds can possibly come much sooner; we will handle this as quickly as we can.

If you have purchased your ticket at the box office, ”Biljetter & besök,” you are required to visit us in person for a refund. You are entitled to a full refund within one month from the date of which the performance should have taken place.

*From April 1st we have the following opening hours in Biljetter & Besök:
Tuesday from 11:30 to 14:00 and Thursday from 16:00 to 18:00.

*If you do not want or can visit us, we can offer you a gift card based on the ticket value, which is sent to you via e-mail. The gift card is valid for two years and can be used when buying online or in our ticket box. Please contact us if you prefer gift cards.

Refunds apply even to pre purchased operameny” / ”kvällens varmrätt” / intermission drinks & snacks.

Advice and more information on COVID – 19
You can find more information about corona virus at Folkhälsomyndigheten.

Contact: biljetter@norrlandsoperan.se

Last updated kl 13:13 30/3/20


Biljetter

Din biljett köper du antingen direkt här på webbplatsen eller i Biljetter & besök. Oavsett om din biljett är ett utskrivet papper, en tryckt biljett eller finns i din mobiltelefon så visar du upp den när du går in i salongen.

Mer biljettinformation

Elektra – bistro, bar & matsal

Varför inte äta en god middag i samband med ditt besök på Norrlandsoperan?
Bord i matsalen bokas här

Programblad

Norrlandsoperans säsongsprogram finns att hämta i Biljetter & besök utan kostnad.  Föreställningsprogram delas ut i samband med aktuell föreställning.

Ladda ner program som pdf

Introduktion innan föreställningen

Introduktioner till våra föreställningar hålls oftast 30 min innan start. Här kan du som publik få förkunskap om verket och ta del av intressant kuriosa. Varmt välkommen!

Garderob

Kostnadsfri garderob både på plan 1 och 2. TIPS! Det brukar vara mindre kö till garderoben på plan 2.

Pausfika

Elektra bistro & bar har ett brett utbud vad gäller dryck, tilltugg & pausfika. I samband med biljettköp online kan du förköpa pausförtäring, alternativt i efterhand via Mina sidor på norrlandsoperan.se (om du har valt att registrera en webbprofil i samband med biljettköpet). I anslutning till föreställningen kan du också på plats förköpa pausförtäring i Elektras bistro. Norrlandsoperan är helt kontantfritt, som betalmedel accepteras betalkort och SWISH.

Norrlandsoperan för alla

Norrlandsoperans salonger är anpassade för alla funktionsvariationer. Läs mer om rullstolsplatser, hörslingor, hissar, toaletter och annan tillgänglighet.

Tillgänglighet

Fotograferings- och filmförbud

Vi påminner om att av upphovsrättsliga skäl är det inte tillåtet att fotografera och/eller filma under föreställningar och konserter.

 

Dela: