Som ett led i att utveckla dansproduktionernas turnéverksamhet samt utöka turnerandet av dans för en vuxen publik och offentliga föreställningar för barn kommer du som arrangör hädanefter att kunna ansöka om arrangörsstöd. Tack vare stöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd kan Dans i Västerbotten kompensera delar av de turnerande dansföreställningarnas kringkostnader som uppkommer för dansarrangörer i Västerbottens län.

Till vad kan jag söka arrangörsstöd?

  • För scenkonst riktad mot vuxen/barn publik kan arrangörsstöd sökas för föreställningar med fria professionella grupper.
  • Arrangörsstödet kan INTE sökas för de dansproduktioner som Dans i Västerbotten har i sitt turnéutbud för barn och unga. (Detta är redan subventionerat)
  • Arrangörsstödet kan INTE sökas för föreställningar från andra länsteatrar, Norrdans eller Riksteatern. (Detta är redan subventionerat)
  • Urval: Arrangörer i länets mindre befolkningstäta kommuner prioriteras vid en valsituation. Då vi eftersträvar en spridning över länet beviljas varje arrangör max tre ansökningar per år.

Hur ansöker jag om arrangörsstöd?

  • Arrangörsstöd söks hos Dans i Västerbotten och kan sökas av Teaterföreningar, barnkulturgrupper, barnkultursamordnare, kommuner och andra lokalt verksamma arrangörer i Västerbotten.
  • Turnékontrakt eller faktura med omkostnader samt publikredovisning ska bifogas ansökan. Stödet kan sökas i förskott.
  • Ladda ner din ansökningsblankett

Hur mycket kan jag söka?

  • Stödet täcker omkostnader för max 5 000 kr per föreställningsdag och 1 500 kr för påföljande föreställningsdag. Subventionen gäller kostnader för producentens/ kompaniets resa, logi, hyra av teknik och traktamente eller del av gage.
  • Arrangörsstödet betalas ut löpande under vår och höst. Sista ansökningsdag för pågående säsong är 12 december samt 12 juni. Eftersom anslagssumman är fast kan vi inte garantera att det finns pengar kvar till föreställningar sent på säsongen.

Dela: