Dans i Västerbotten har ett brett uppdrag att stärka danskonstens utveckling inom länet, med fokus på barn och unga.

För danskonstutveckling i hela Västerbotten

Danskonsulentverksamheten Dans i Västerbotten finansieras av Region Västerbotten och bedrivs som en enskild verksamhet under Norrlandsoperans dansavdelning. Här arbetar vi för danskonstutveckling i hela Västerbotten. Hit kan du vända dig när du vill arrangera dans, se dans på scen, presentera dans för ung publik, dansträna för egen del, eller utvecklas som professionell utövare och få stöd, tips eller råd.

Vårt uppdrag:

Dans i Västerbotten ska, med länets medborgare i fokus:

  • verka för att dansen ges större plats i länsinvånarnas vardag, med särskilt fokus på barn och unga
  • verka för en ökad kunskap om danskonsten; dess villkor och möjligheter
  • vara ett stöd för dem som yrkesmässigt eller på fritiden vill arbeta med och för danskonsten
  • stärka dansens ställning i länet samt verka för hög kvalitet vad gäller föreställningar, fortbildningar, workshops och danskunskapande aktiviteter
  • verka för jämställdhet, tillgänglighet och mångfald i relation till den dagliga verksamheten
  • verka för ökat samarbete lokalt, nationellt och internationellt

Så jobbar vi:

Dans i Västerbotten fungerar som ett paraply över alla som på något sett arbetar med dans. Här sammankopplas projekt med aktör, danslärare med elev, kommuner med danskonstnärer och pedagoger samt elever/allmän publik, till föreställningar. Dans i Västerbotten arbetar strategiskt och långsiktigt för att utveckla allt ifrån konstnärliga idéer till pedagogiska projekt. Dans i Västerbotten arbetar också med arrangörsutveckling och andra aktiviteter som möjliggör ett levande dansliv i Västerbotten, både för amatörer, publik och professionella.

 

 

 

Dela: