Villkor för biljettköp

Nedan kan du läsa om vad som gäller vid köp av biljett till någon av våra föreställningar eller konserter samt vilka personuppgifter vi sparar, varför vi sparar dem och hur länge vi sparar uppgifterna.

1. Inledning

Dessa allmänna villkor gäller vid biljettköp i Norrlandsoperans biljettkassa samt vid köp via vår e-handelsplattform, som görs tillgänglig via norrlandsoperan.se

Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner i detta dokument.

Genom att godkänna dessa villkor bekräftar du att du är minst 18 år gammal och/eller i övrigt behörig att ingå avtal om biljettköp, samt att du har läst och förstått dessa villkor och tillhörande personuppgiftsbehandling.

2. Biljettköp via biljettkassa

När du köper biljetter i Norrlandsoperans biljettkassa kommer vi att be dig uppge vissa personuppgifter, detta i syfte att kunna kontakta dig angående ditt besök. Vi kommer också fråga dig om du vill motta vårt nyhetsbrev från Norrlandsoperan.

Om du tackar ja till vårt nyhetsbrev har du alltid möjlighet att avregistrera dig genom att klicka på en länk i mailutskicket.

Genom att du lämnar dina personuppgifter accepterar du denna behandling av personuppgifter.

Särskilda biljettyper

Vid köp av särskilda biljettyper så som rullstolsplats eller syntolkning där vi behöver tillhandahålla en tjänst eller särskild sittplats i samband med ditt besök kommer vi att hantera uppgifterna för att kunna fullfölja avtalet att tillhandahålla tjänst eller särskild plats i salongen.

Vi kommer enbart att kunna koppla biljettypen till dig som person om du i samband med biljettköpet väljer att ge oss dina kontaktuppgifter. 

3. Biljettköp via internet (e-handelsplattformen)

När du köper biljetter via Norrlandsoperans e-handelsplattform, fyller i dina uppgifter och klickar i rutan där det står ”Jag godkänner Norrlandsoperans personuppgiftspolicy och allmänna villkor för biljettköp” ger du även ditt samtycke till att Norrlandsoperan hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy, vilket bl a innebär att Norrlandsoperan kan kontakta dig med information angående ditt kommande besök och med nyheter och direkt marknadsföring. Du kan läsa vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Användaren ansvarar för att dennes användar-ID och lösenord till användarkonto lagras på ett säkert sätt, och att ingen obehörig kan komma åt informationen. Användare har å sin sida alltid rätt att avsluta sitt användarkonto genom att skicka oss skriftlig uppsägning till den e-postadress som anges längst ner i detta dokument.

4. Byten, återköp & inställt evenemang

För dig som konsument gäller följande:

En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett.

Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är du som kund därför bunden av ditt köp, om inte annat anges i dessa villkor eller följer av tillämplig lag.

Köpt biljett återköps ej, med undantag för om föreställningen/konserten ställs in. För biljetter köpta i kassan skall kunden i dessa fall senast en (1) månad från evenemangsdatumet/dagen då evenemanget skulle ha varit, meddela sitt anspråk på återbetalning till det företag varifrån biljetten köpts. Om så inte sker har kunden ej rätt till återbetalning. Biljetter som betalats online återbetalas per automatik.

Köpt biljett kan däremot bytas till annan konsert eller annan föreställning av den produktion som biljetten gäller för. Byte sker i mån av plats senast tre arbetsdagar före konsert/föreställningsdagen. En kostnad på 30 kr per bokning tillkommer. Bytesrätt gäller ej gruppbiljetter. För abonnemang gäller speciella regler.

Borttappad biljett kan ej ersättas om biljetten ej är knuten till ett kundkonto. Vid biljettköp online kan du själv skriva ut/ladda ned en ny biljett. I händelse av inställt eller flyttat arrangemang kommer Norrlandsoperan att via e-post kontakta alla kunder som uppgett e-postadress. Biljetterna är inte personliga, så en konsument som inte själv kommer utnyttja en köpt biljett har rätt att sälja denna vidare. Vi ber dig särskilt uppmärksamma att Norrlandsoperan inte ansvarar för biljetter som är köpta från andra personer eller organisationer än Norrlandsoperan.

Det kan finnas andra, eller ytterligare lagar och regler som gäller för köp som genomförs av konsumenter. För mer information om dina rättigheter som konsument hänvisar vi dig till Konsumentverket eller Konsument Europa där du kan få ytterligare information, se t.ex. Konsumentverkets hemsida.

5. Dina betalningar

Betalning av biljetter sker genom en tredjepartsleverantör av betaltjänster, en s.k. betaltjänstleverantör. Din användning av dennes betaltjänst och de Personuppgifter du lämnar ut i anslutning till dina betalningar genom betaltjänsten regleras av betaltjänstleverantöres personuppgiftspolicy och allmänna villkor.

För frågor relaterade till din betalning hänvisar vi dig i första hand till betaltjänstleverantören, Nets Sweden AB, Org.nr 556761–4960

6. Ansvar

Du är ansvarig för din användning av e-handelsplattformen och att denna användning följer tillämplig lag samt dessa villkor. Du förstår och accepterar att e-handelsplattformen tillhandahålls i “befintligt skick” och “såsom tillgänglig”, utan vare sig uttryckta eller underförstådda garantier av något slag. Du använder e-handelsplattformen på egen risk.

7. Ändrade villkor

Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst ändra e-handelsplattformen och dessa villkor.  Innan vi genomför ändringar kommer vi ge dig information om:

1. ändringarna, samt

2. tidpunkt när dessa ändringar träder i kraft.

För väsentliga justeringar kommer vi dessutom inhämta ditt uttryckliga godkännande.

Om du inte vill acceptera ändrade villkor har du rätt att avsluta ditt användarkonto innan ändringarna träder i kraft.

8. Tillämplig lag

Svensk lag tillämpas på dessa villkor.

Kontaktuppgifter

Norrlandsoperan AB
Box 360
901 08 Umeå

Tel: 090 – 15 43 00
E-post: info@norrlandsoperan.se

Org.nr: 556529-6190