Projekt och samarbeten

Vi tycker om att samarbeta. Lokala samarbetspartners är bland annat Umeå Teaterförening och Balettakademin. Regionala och nationella samarbetspartners är Norrlands nätverk för musikteater och dans, Musik och teater i Lapplands inland, Svensk Scenkonst och turnénätverket Dansnät Sverige. Här nedan hittar ni mer om aktuella projekt och samarbeten.

closeup-diverse-people-holding-hands
kille som dansar på Up North

Up North

Up North är ett initiativ av Norrlandsoperan som tillsammans med andra aktörer lyfter street-kultur i Västerbotten. Up North är en plattform för street-kulturen i vår norra landsände. I maj varje år anordnar Norrlandsoperan det största battlet i norra Sverige – Up North Battle. 

Attitudes (EU)

Inom EU-projektet Attitudes tar vi täten i att utveckla nya hip hop-produktioner. Projektet inkluderar en rad workshops som är öppna för alla, vilket ligger i linje med vår vision om att göra dans tillgänglig för alla. Attitudes spelar en viktig roll i att förstärka banden mellan kreativitet och samhällsengagemang, och understryker dansens betydelse som en kraft för inkludering och delaktighet.

bild över en glad publik på Up North

Aerowaves (Internationell partner)

Genom samarbetet med Aerowaves får vi tillgång till ett internationellt utbyte och chansen att presentera ledande europeisk samtida dans. Detta partnerskap förstärker vår roll som en nyckelaktör på den internationella dansscenen och underlättar ett rikt kulturellt utbyte som berikar både artister och publik.

People Power Partnership

People Power Partnership illustrerar vårt åtagande att föra samman publiken och dansens värld. Genom ett brett utbud av aktiviteter som workshops, residensvisningar och dansläger skapar vi meningsfulla upplevelser som suddar ut gränserna mellan scen och åskådare. Dessa initiativ ger publiken en unik chans att inte enbart vara åskådare utan även aktiva deltagare i danskonsten.

Alva kultur

I samarbete med Alva kultur, ett kulturcenter vid universitetssjukhuset i Umeå, strävar Norrlandsoperan efter att berika vardagen för patienter, anhöriga och personal. Detta nya och långsiktiga partnerskap innebär att vi tillhandahåller mindre opera-, musik- och dansproduktioner, inte bara vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå utan även i Skellefteå och Lycksele regionssjukhus.

People Power Partnership

Tänk dig en järnvägsstation, en tågperrong, ett torg eller en hållplats i kollektivtrafiken. Hur beter du dig på dessa platser – Hur rör du dig, hur står du, vad gör du?

Projektet Rail2Dance utgår från mänskliga beteendekoder i det offentliga rummet. Med hjälp av koreografier och lekar förändrar projektets dansare de gällande beteendereglerna. Med nya rörelser belyser de inte bara kroppsspråkets oskrivna regler, de ifrågasätter också innebörden av gemenskap och kastar ljus över miljöer där vi alltför ofta bara går förbi varandra utan någon notis.

Projektet Rail2Dance är ett samarbete mellan Die Theater Chemnitz i Tyskland, PTL – Plesni Teater Ljubljana / Dansteater Ljubljana i Slovenien, Tanssiteatteri MD i Finland och Norrlandsoperan i Sverige. Projektet är samfinansierat av Europeiska unionens Creative European Program.

Se film om projektet

Projektets hemsida

Läs projektrapport