Norrlandsoperans barnkör består i dag av 34 barn mellan 9-18 år och leds av en professionell barnkormästare. Barnen får utbildning i sång och sceniskt uppträdande och medverkar i så väl konserter som vissa operaföreställningar.

Kören repeterar i regel på tisdagar kl 16.30-18.30, men när barnen är med i en kommande operaproduktion blir det fler dagar veckorna innan premiären. Medverkan sker på ideell basis och medlemskapet är gratis.

Kontakt:
Körledare Charlotte Kuisma
lotta.kuisma@norrlandsoperan.se

Dela: