Att arrangera och presentera dansföreställningar i länet

Dans i Västerbotten presenterar, subventionerar och distribuerar dansföreställningar för barn och unga. Föreställningsdistributionen sker i samarbete med Regionalt programråd för dans och musik för barn och unga. I rådet ingår representanter från Storuman, Lycksele, Vilhelmina, Åsele, Umeå och Skellefteå. Programrådet arbetar med den långsiktiga målsättningen att länets samtliga kommuner ska presentera dans för ung publik i framtiden.

Utvecklingen av den unga danspubliken i Västerbotten ska ske genom föreställningar, kringaktiviteter, dansverkstäder och pedagogiskt material till lärare och skolledare i samband med skolturnéer.

Dansföreställningar som distribueras genom Dans i Västerbotten ska både kunna arrangeras som offentlig föreställning och som skolföreställningar. Utbudet omfattar minst fyra produktioner per kalenderår för publik i åldrarna 0–19 år. Dans i Västerbotten är en rådgivande instans för arrangörer som väljer att köpa föreställningar direkt av frigrupper eller kompanier. Se utbudet för gällande period.

Är du arrangör och vill ha stöd i frågor gällande dans? Vill du ha ekonomisk hjälp för att arrangera dans för barn, ungdom eller vuxen publik? Eller helt enkelt bara bolla idéer? Kontakta då Maria Jonsson som är danskonsulent och arbetar för att skapa fler platser och möjligheter runt om i Västerbotten där du kan se och uppleva danskonst. Vi arbetar ständigt med att stärka befintliga arrangörer samt att stödja en återväxt.

PSST! Kom gärna med förslag om du bär på en idé som du vill genomföra på din ort!

Dela: