Dans i Västerbotten verkar för att länets professionella dansare, pedagoger och koreografer ges möjlighet att vara yrkesverksamma inom länet. Danskonsulentverksamheten vill förankra den professionella dansen i länet, arbeta med att stärka det fria danslivet och förutsättningarna till produktion.

Projektstöd

Genom bidrag från Region Västerbotten finns möjlighet för länets danskonstnärer att ansöka om projektstöd för produktion och/eller projektutveckling. Ett övergripande syfte med projektstödet är att bidra till ökad utveckling, tillgänglighet och delaktighet av dans för länets invånare och utövare.


Fortbildning för professionella och yrkesverksamma

Fortbildning för yrkesverksamma inom dansområdet arrangeras varje år. Form och innehåll tas ofta fram i samråd med yrkesverksamma genom Danscentrum Norr samt kompletterande direktkontakt med icke anslutna. Målsättning för Dans i Västerbottens insatser är att yrkesverksamma ska stimuleras till vidareutveckling inom sina respektive kunskapsområden.

Fortbildning arrangeras årligen i samarbete med danskonsulenterna i norrlänen för att möjliggöra möten mellan verksamma i norr.
Håll dig uppdaterad om kommande fortbildning och workshops via kalendariet här på hemsidan.

 

Residens i Västerbotten

Att vara i residens innebär att koreograf och dansare kommer och jobbar under hela eller delar av arbetet på en utvald ort som inte är hemorten. Målet är att ett lärande och fruktbart utbyte ska ske mellan bägge parter. Dans i Västerbotten har möjligheten att årligen i samarbete med andra organisationer erbjuda residens. Kontakta Dans i Västerbotten om du har intresse av att erhålla residens i Västerbotten.

 

Vill du turnera i Västerbotten?

Om du som fri grupp är intresserad av att turnera för en ung publik och ingå i Dans i Västerbottens turnéutbud får ni gärna skicka information om er föreställning till danskonsulenten. Föreställningarna som ingår i Dans i Västerbottens turnéutbud tas fram i samråd med en referensgrupp bestående av danskonsulenten och kultursamordnare från länet.

Arrangörer kan söka arrangörsstöd från Dans i Västerbotten för att visa dansföreställningar för en offentlig publik samt för skolor. Det går inte att ansöka om arrangörsstöd till de föreställningar som redan ingår i Dans i Västerbottens turnéutbud för barn och unga då de redan är subventionerade.

 

Dela: