Dans i Västerbotten verkar för att länets professionella dansare, pedagoger och koreografer ges möjlighet att vara yrkesverksamma inom länet. Danskonsulentverksamheten vill förankra den professionella dansen i länet, arbeta med att stärka det fria danslivet och förutsättningarna till produktion.

Stöd till produktion

Genom bidrag från Region Västerbotten finns möjlighet för länets danskonstnärer att ansöka om stöd till professionell produktion. Som professionell utövare, danspedagog och danslärare finns danskonsulentens resurser tillgängliga för fortbildning och utvecklingsfrågor. Stöd till produktion är en viktig del av finansieringen i lokala dansprojekt, då de flesta projekt sker i mindre skala och inte erhåller bidrag från annat håll.

Fortbildning för professionella och yrkesverksamma

Fortbildning för yrkesverksamma inom dansområdet arrangeras varje år. Form och innehåll tas ofta fram i samråd med yrkesverksamma genom Danscentrum Norr samt kompletterande direktkontakt med icke anslutna. Målsättning för Dans i Västerbottens insatser är att yrkesverksamma ska stimuleras till vidareutveckling inom sina respektive kunskapsområden, samt att dansklimatet ska vara så lockande att man som danskonstnär vill stanna kvar i regionen. Håll dig uppdaterad om kommande workshops via Dans i Västerbottens nyhetsbrev eller i kalendariet här på hemsidan.

Residens i Västerbotten

Att vara i residens innebär att koreograf och dansare kommer och jobbar under hela eller delar av arbetet på en utvald ort som inte är hemorten. Målet är att ett lärande och fruktbart utbyte ska ske mellan bägge parter. Dans i Västerbotten har möjligheten att erbjuda residens i olika former i Västerbotten.

 

Dela: