Faithful & Diligent

  • Konst

Filmkabaré med både kritik och humor

Faithful and Diligent är den första delen i en filmtrilogi om det danska välfärdssamhället. Den är filmad i den tidigare centrala postbyggnaden i Köpenhamn. Uppförd för att fungera som huvudkontor för den danska postväsendet 1912, står den som en arkitektonisk symbol för epokens framtidstro, kommunikation och modern civilisation. Idag har byggnaden förvandlats till ett lyxhotell med en uppvärmd takpool.

Fri entré

Information

Titel: Faithful & Diligent

Pris

Fri entré

Tidigare tillfällen

Baserat på forskning om byggnadens historia och arkitektur består verket av en serie tablåer med musik skriven av konstnärerna själva. En flamboyant skara av professionella skådespelare, dragartister och andra artister agerar som anställda; en sexig spöklik arbetsstyrka som spökar i den tomma byggnaden.

Filmen berör teman som privatisering, arbetsvillkor, kön och slutet på välfärdsstaten. I sann kabaréstil rör den sig över genrer och berättarstilar med både kritik och humor.”Troe og agtsom” (trogen och flitig) är den danska postens gamla officiella motto som har använts sedan den absoluta monarkins dagar.

Filmen har mottagit flera priser och ingår i danska Nationalgalleriets samlingar.


Faithful and Diligent is the first chapter in a film trilogy about the Danish welfare society. It is filmed in the former central post building in Copenhagen. Built to serve as the headquarters of the Danish postal service in 1912, it stands as an architectural symbol of the eras faith in the future, communication and modern civilisation. Today the building has been transformed into a luxury hotel with a heated rooftop pool.

 Based on research into the history and architecture of the building, the work comprises a series of tableaux with musicwritten by the artists themselves. A flamboyant cast of professional actors, drag performers and fellow artists act as the employees; a sexy ghostly work force haunting the empty building.

 The film touches on themes such as privatization, working conditions, gender, and the end of the welfare state as we know it. In true cabaret style, it moves across genres and styles of narration with both criticality and humor.

 ”Troe og agtsom” (faithful and diligent) is the old official motto of the Danish postal service that has been used since the days of absolute monarchy.

The film has received several prizes and is in the collection of The National Gallery of Denmark.


För att komma in på våra arrangemang behöver du uppvisa ett vaccinationsbevis samt giltig legitimation.

Mer information

Dela: