Vita Kuben – Norrlandsoperans offentliga rum för samtidskonst

Sedan 2002 driver Norrlandsoperan tillsammans med Umeå Kommun Vita Kuben. I Vita Kuben visas framför allt ljud-, video- och performancekonst men även installationer och annan konst ofta i samklang med operahusets övriga program.

För att få ett varierat utbud av utställningar och för att stärka konstnärernas ställning, programsätts Vita kuben av konstnärer och curatorer utifrån. Dessa gästande curatorer utses halvårsvis och ansvarar för verksamhetens konstnärliga innehåll under en termin. Många gånger blir resultatet en tematisk triptyk där ett speciellt ämne el. genre behandlas lite mer ingående. Genom åren har ett hundratal lokala, nationella och internationella konstnärer visat sin konst i och utanför Kuben. Några av de som ställt ut eller programsatt är: Monica Bonvicini, Arthur Zmijewski, Petra Lindholm, Annika Larsson, Christoph Draeger, Phil Collins, Itziar Okariz, Astrid Göransson, Chto delat? och Erik Bünger.

En annan viktig del av Vita Kubens verksamhet är samarbeten, både med andra avdelningar på Norrlandsoperan, exempelvis Urban North men också föreläsningar utanför huset, artist-in-residence-programmet inom Iaspis verksamhet och Rum för Performance tillsammans med Bildmuseet i Umeå.

Vita Kuben finns i anslutning till Norrlandsoperans övre foajé, du ser kuben hänga under taket i restaurang Elektras matsal.
Följ den röda trappan upp, eller ta hissen. Välkommen!


Hösten / våren 2020

Instant Off Grid

Höstens program i Vita Kuben cureras av Frida Sandström och Marianna Feher som arbetar tillsammans sedan 2018. De är båda intresserade av de frågor som uppstår i relation till konstens och gemenskapens distribution, konflikter och möjliga mobiliserande former, något som även står i fokus för deras samarbete. Under hösten 2020 leder de kursen Art in Today’s Society vid Umeå konsthögskola, där även Manuel Pelmuş håller en workshop.

Curatorerna har bjudit in två konstnärer som båda bearbetar minnets materialitet och de sätt på vilka detta material kan förflyttas från en plats eller tid, till en annan. Hur kan minnet omfördelas eller omförhandlas? Från denna minnets tröskel, ger konstnärerna bild och kropp åt det som tidsmässiga och geopolitiska aspekter osynliggör och åsidosätter. I deras navigation inverteras nuets tidslinje, och nya montage uppstår. Mellan ögonblicket och dess upprepning förekommer alltid ett avbrott.

Manuel Pelmuş är internationellt verksam inom fälten dans, performance och bildkonst, vars konstnärliga och institutionella infrastruktur utgör centrala punkter i hans konstnärliga arbete.

Gülsün Karamustafa är en internationellt erkänd konstnär som arbetar i en rad olika medier däribland måleri, installation, performance och rörlig bild.

Intervju med Gulsun

Dela: