Vita kuben hösten 2023

Vita kubens ljudkonsttema fortsätter men nu tar vi oss ned under vattenytan.


Vår ciceron denna höst är Åsa Stjerna – en svensk konstnär som använder sig av installation, ljud och lyssnande i sin konstnärliga verksamhet. Genom platsspecifika installationer kan hon genom ljudets potential synliggöra en plats dolda narrativ. Stjernas konst skapar kopplingar mellan dåtid och nutid, det lokala och det globala, det mänskliga och det mer än mänskliga. Genom ljudet söker hon förmedla en känsla av platsen som en komplex ekologi.

Sjuttio procent av jordens yta består av hav, djup som människan inte kan besöka annat än genom teknologier – avancerade mätinstrument som ger oss information om kunskap om havet. Teknologin är med andra ord central för att få kunskap om havsmiljön. Under flera år har Åsa Stjärna följt vetenskapliga forskares användande av akustiska teknologier– det vill säga metoder som på olika sätt använder ljud – i deras forskning om Arktis fragila miljö.

I två utställningar och ett seminarium får vi fördjupa oss i arktiska miljöer från glaciärer ned till havsdjupens okända bottnar.
Vita Kuben – Norrlandsoperans offentliga rum för samtidskonst

Sedan 2002 driver Norrlandsoperan tillsammans med Umeå Kommun Vita Kuben. I Vita Kuben visas framför allt ljud-, video- och performancekonst men även installationer och annan konst ofta i samklang med operahusets övriga program.

För att få ett varierat utbud av utställningar och för att stärka konstnärernas ställning, programsätts Vita kuben av konstnärer och curatorer utifrån. Dessa gästande curatorer utses halvårsvis och ansvarar för verksamhetens konstnärliga innehåll under en termin. Många gånger blir resultatet en tematisk triptyk där ett speciellt ämne el. genre behandlas lite mer ingående. Genom åren har ett hundratal lokala, nationella och internationella konstnärer visat sin konst i och utanför Kuben. Några av de som ställt ut eller programsatt är: Monica Bonvicini, Arthur Zmijewski, Petra Lindholm, Annika Larsson, Christoph Draeger, Phil Collins, Itziar Okariz, Astrid Göransson, Chto delat? och Erik Bünger.

En annan viktig del av Vita Kubens verksamhet är samarbeten, både med andra avdelningar på Norrlandsoperan, exempelvis Up North men också föreläsningar utanför huset, artist-in-residence-programmet inom Iaspis verksamhet och Rum för Performance tillsammans med Bildmuseet i Umeå.

Vita Kuben finns i anslutning till Norrlandsoperans övre foajé, du ser kuben hänga under taket i restaurang Elektras matsal.
Följ den röda trappan upp, eller ta hissen. Välkommen!

Dela: