Valthorn

Orvar Johansson

Möt musikerna

Född och uppvuxen i Gävle och är en produkt av en fantastisk musikskola. Studerade efter gymnasiet på Kungliga musikhögskolan i Stockholm. Sedan 2002 anställd som solohornist i Norrlandsoperans symfoniorkester.

Personligt

Mer information kommer.