Inom Dans i Västerbotten finns ett särskilt fokus på aktiviteter som engagerar barn och unga, distribution och subvention av skolföreställningar är en del av det arbetet. Dansföreställningar för barn och unga presenteras i Norrlandsoperans utbud för hela länet varje år. Dansläger och workshops arrangeras i samarbete med studieförbund, fritidsgårdar och andra organisationer. Danskonsulentverksamheten syftar till att öka kunskaperna om dans regionalt.

Skapande skola

Med bidraget Skapande skola kan professionella kulturaktörer och pedagoger tillsammans med lärare, ge elever möjlighet till personlig utveckling. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Du kan vända dig till danskonsulentverksamheten med dina frågor och för hjälp att bolla idéer eller få kontakt med dansutövare.
På Kulturrådets hemsida kan du läsa mer om Skapande skola.

Myllan workshops för dig som är 15–25 år

Myllan är en serie koreografiska verkstäder för dansare 15-25 år som vill vidareutveckla sig. Myllan erbjuder både praktik ”på golvet” och teori i samtalsform och passar bra för den som går dansestetiskt program eller går/har avslutat en yrkesförberedande linje. Innehållet i verkstaden utformas av den aktuella ledaren och varierar från gång till gång. Endast professionella koreografer och dansare anlitas som ledare. Deltagandet är kostnadsfritt.

Dela: