Norrlandsoperan söker visionärer med verklighetsförankring

 • Musik-/orkesterchef

 • Operachef

 

Norrlandsoperan i Umeå är ett scenkonsthus med symfoniorkester, opera, dans, musik, konst samt verkstäder och ateljéer. Utifrån visionen ”Norrlandsoperan – en spelplats för nya uttryck” ska Norrlandsoperan söka och öppna nya konstnärliga vägar, nå nya publikgrupper, väcka engagemang och vara en del av samtidsdebatten. Norrlandsoperan ägs av Region Västerbotten och Umeå kommun. I uppdraget ingår att producera, främja, stärka och utveckla opera, musikteater, musik, dans, performance och konst.

Norrlandsoperan har under 2018 genomfört en omfattande omorganisation och ser nu framemot att förnya och fördjupa sin verksamhet. Nu söker vi två nya chefer: musik-/orkesterchef och operachef. Båda tjänsterna kommer, tillsammans med danschefen, att utgöra den konstnärliga ledningen som tillsammans utvecklar såväl Norrlandsoperans övergripande konstnärliga profil som framtida inriktning.

Musik-/orkesterchef
Musikverksamheten präglas till stor del av Norrlandsoperans Symfoniorkester och dess konsertprogram. Orkestern är även en viktig resurs i operaproduktionerna och i det regionala arbetet. Hög kvalité kännetecknar verksamheten oavsett produktionernas art, storlek eller arena. En annan viktig del i musikverksamheten är att presentera en bred variation av musikaliska uttryck genom samarbeten med det fria musiklivet. Barn och ungdomar är en prioriterad publikgruppp.

Som musik-/orkesterchef har du både ett konstnärligt ansvar för musikavdelningens verksamhet ochansvarar för budget- och verksamhetsplanering samt uppföljning, leder och sammankallar programråd samt ingår i ledningsgruppen. Du har ett personalansvar för avdelningen inklusive orkester såväl alla tillsvidareanställda som frilansare. Musikavdelningen består av Norrlandsoperans symfoniorkester med musiker, notbibliotekarie, orkesteradministrör och producenter, totalt cirka 50 personer.

Vi söker dig:

 • som har och kan förmedla konstnärliga visioner för musik och samtidigt har en tydlig verklighetsförankring
 • med stor erfarenhet av arbete i en ledande position gärna i en motsvarande verksamhet eller organisation
 • med gedigen högskoleutbildning i västerländsk konstmusik och med ett öppet sinne och intresse för andra samtida konstnärliga uttryck
 • som har ett omfattande kontaktnät i musikbranschen
 • som gillar att jobba i team
 • med erfarenhet av att initiera och driva samarbeten, både internt, nationellt och internationellt
 • som kan lyfta och utmana såväl den klassiska musiken som andra musikgenrer
 • som aktivt vill delta i organisationsutvecklingen
 • som gärna få ha tidigare erfarenhet från regionalt arbete
 • som vill verka för jämställdhet och mångfald
 • som är utåtriktad och har mycket god kommunikativ förmåga
 • som i tal och skrift har goda kunskaper i svenska, norska eller danska samt engelska.

Tillträde efter överenskommelse. Tjänsten är ett förordnande med möjlighet till förlängning.

Operachef
Norrlandsoperan står för moderna och högkvalitativa operaproduktioner som rör sig i spänningsfältet mellan bekräftelse och utmaning. Hittills har Norrlandsoperan producerat 2-3 större operaproduktioner per år, varav en turnerar i norra Sverige, samt arbetat med en rad pedagogiska insatser. Uppdraget innebär att främja operakonsten ytterligare genom att se över och utveckla Norrlandsoperans operarepertoar, samt att tänka i nya format och samarbeten. Barnoch ungdomar är en prioriterad publikgrupp.

Som operachef har du konstnärligt ansvar för operaavdelningens produktioner och ett personalansvar för operaavdelningen, för alla tillsvidareanställda och frilansare. Du ansvarar för budget- och verksamhetsplanering samt -uppföljning och ingår i ledningsgruppen. Du ansvarar för omvärldsbevakning/-analys och utvecklingsarbete inom opera och musiklivet i ett såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt perspektiv.

Operaavdelningen består av kormästare som leder Norrlandsoperans kör, barnkormästare och barnkör, producenter, inspicient, repetitör och operasångare.

 Vi söker dig:

 • som älskar opera i såväl stora som mindre format, klassiska som nytänkande
 • med viljan och förmågan att driva konstnärlig utveckling samt intresse i kulturpoliska och samhällsrelaterade frågor
 • med djupgående musikaliska kunskaper och relevant högskoleutbildning i opera och västerländsk konstmusik
 • som har brett konstnärligt intresse i olika samtida konstnärliga genrer
 • som vill verka för jämställdhet och mångfald
 • med erfarenhet av arbete i ledande position
 • med erfarenhet av att jobba i motsvarande verksamhet eller instution
 • som har ett omfattande kontaktnät i opera/ musikbranschen
 • med erfarenhet av att initiera samarbeten, nationella och internationella
 • som gillar att jobba i team
 • som är utåtriktad och har mycket god kommunikativ förmåga
 • som har mycket goda kunskaper i tal och skrift i engelska. kunskaper i svenska, norska eller danska är meriterande.

Tillträde efter överenskommelse. Tjänsten är ett förordnande med möjlighet till förlängning.

För båda tjänsterna
Du ansvarar för omvärldsbevakning/-analys och utvecklingsarbete inom scenkonstområdet i ett såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt perspektiv.

 

Mer om Norrlandsoperan
Norrlandsoperans regionala musikuppdrag är att stödja och utveckla hela regionens musikliv samt att utveckla, förnya och tillgängliggöra den professionella scenkonsten i Västerbotten. Norrlandsoperan ingår i turnénätverket Norrlands musik- och dansteater (NMD).

 

Ansökan
Skicka din ansökan innehållande CV (utbildning, meritförteckning) och kontaktinformation senast 24 januari 2019, via email till: jobba@norrlandsoperan.se

Skriv i ämnesfältet vilken av tjänsterna du söker.

Frågor om tjänsten besvaras av
VD: Anna Göransdotter Höög, +46(0)70–881 99 96
anna.g.hoog@norrlandsoperan.se

Tf Konstnärlig ledare & Danschef: Birgit Berndt, +46(0)70-343 13 83
birgit.berndt@norrlandsoperan.se

Arbetstid/varaktighet: Heltid med tidsbegränsat förordnande. Lön enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SYMF: Orvar Johansson, orvar.johansson@norrlandsoperan.se
DIK: Clara West, clara.west@norrlandsoperan.se 
TF: Susanna Levonen, susanna.levonen@norrlandsoperan.se

 

Dela: