Från operaensemble till scenkonsthus

Norrlandsoperan i Umeå grundades 1974 som regional operaensemble. Idag är Norrlandsoperan ett scenkonsthus med symfoniorkester, opera, dans, musik, konst samt verkstäder och ateljéer. Utifrån visionen ”Norrlandsoperan – en spelplats för nya uttryck” är ambitionen att söka och öppna nya konstnärliga vägar, nå nya publikgrupper, väcka engagemang och vara en del av samtidsdebatten. Här skapas moderna och högkvalitativa opera-, musik- och dansproduktioner som rör sig i spänningsfältet mellan bekräftelse och utmaning. Barn och ungdomar är en prioriterad publikgrupp.

Norrlandsoperan ägs av Region Västerbotten och Umeå kommun. I uppdraget ingår att producera, främja, stärka och utveckla opera, musikteater, musik, dans, performance och konst, samt att utveckla, förnya och tillgängliggöra den professionella scenkonsten i Västerbotten. Norrlandsoperan ingår i turnénätverket Norrlands nätverk för musikteater och dans, NMD.

Dela: