Norrlandsoperans ambition är att vara en modern och professionellt arbetande rättighetsinnehavare och en förebild såväl regionalt som nationellt vad gäller kultursponsring. Den konstnärliga visionen “En spelplats för nya uttryck” ska även genomsyra vårt sponsringsarbete. Vi är alltid intresserade av att hitta nya spännande samarbetsformer med företag och organisationer.

Givande samarbeten

Samarbeten i olika former och med aktörer av olika slag är viktiga både för Norrlandsoperans verksamhet men också för våra besökare. De företag och organisationer som vi samarbetar med är aktörer som på olika sätt genererar mervärden. Mervärden för publiken, för vår verksamhet och för sig själva. Med hjälp av våra partners/sponsorer kan vi förbättra totalupplevelsen för våra besökare och samtidigt låta våra dem nå en attraktiv och köpstark målgrupp och dessutom få möjlighet att nyttja våra resurser för egna ändamål.

Mer än finansiering

För många handlar sponsring om att skapa intäkter för att finansiera en verksamhet. Vi ser sponsring i ett större perspektiv. För oss är det viktigt med en förankring i det samhälle vi verkar i och ett samarbete med regionens näringsliv är en naturlig del av detta. Vi ser sponsring som en möjlighet där vi kan bygga vårt varumärke och tillsammans med våra sponsorer skapa en ännu starkare NorrlandsOpera.

Vinn vinn vinn

Våra samarbeten bygger på en tydlig motprestation i form av rättigheter som ska motsvara värdet av sponsringsinsatsen. Det ska finnas ett ömsesidigt utbyte, vinn-vinn, som tar sin utgångspunkt i våra och sponsorns behov och där samarbetet är ett av flera verktyg för att nå våra respektive mål. Dessutom strävar vi efter att i våra samarbeten addera ett tredje vinn; våra besökare. Vi vill skapa samarbeten med sponsorer som tillsammans med oss skapar mervärden som kommer våra besökare till gagn. Något som stärker banden mellan besökaren, Norrlandsoperan och sponsorn.

Målgrupper

Norrlandsoperans besökare är en prioriterad målgrupp för våra sponsringssamarbeten. Vi vill skapa en ännu bättre helhetsupplevelse och nå ut och attrahera fler grupper i samhället. En bättre NorrlandsOpera för fler helt enkelt. Dessutom vill vi skapa sponsringssamarbeten som gör att vi kan skapa ännu fler kulturupplevelser för barn och unga i regionen, ett arbete som vi själva värderar och prioriterar högt.

Aktivering

Att våra sponsorer aktiverar sig och nyttjar sina rättigheter är viktigt för oss. Det är genom aktiveringen som relationen med Norrlandsoperans och våra besökare fördjupas och förstärks. De sponsorer som vill och kan skapa aktiveringsmöjligheter som bidrar till ett mervärde för våra besökare kan samtidigt också förvänta sig extra support från oss som rättighetsinnehavare.

 

Dela: