Inför varje nytt spelår tar vi fram ett utbud för skolor och arrangörer som de kan erbjuda barn och unga i sina kommuner på skoltid. Vi kallar det helt enkelt för skolföreställningar. En skolföreställning innebär att klasser från olika skolor antingen kommer hit till oss på Norrlandsoperan och besöker en föreställning eller att kompaniet/ artisterna besöker en förskola eller skola och gör föreställningen där.

Kultur för alla barn

En skolföreställning är utan kostnad för eleverna och ett sätt att försöka nå alla barn med kulturupplevelser. En skolföreställning är alltså inte offentlig utan enbart för de klasser som anmält sig. Men, föreställningen spelas också vid minst ett tillfälle för allmänheten!

 

Dela: