Up North is a platform for urban culture in the north of Sweden. With workshop, economic support for young organizers of urban events and residency for urban dancers, Up North aims to strengthen the field of Hip Hop, with a clear focus on dance. In September each year, Norrlandsoperan hosts the largest dance battle north of Stockholm – Up North Battle. 

Up North är ett initiativ av Norrlandsoperan som tillsammans med andra aktörer lyfter urban kultur i Västerbotten. Up North ska fungera som ett paraply – eller plattform om man så vill – för den urbana kulturen i vår norra landsände. i september varje år anordnar Norrlandsoperan det största dansbattlet i norra sverige – Up North Battle.

Från Urban North till Up North

Urban North byter namn till Up North med anledning av att begreppet ”urban” inom musik- och dance communities både internationellt och nationellt har blivit ett allt mer problematiskt ord att kommunicera utan att skapa negativa associationer till utanförskap och begränsad tillgång till institutionella resurser. Dessutom uppfattas ”urban” under 2020-talet allt mer daterat inom en ungdomskultur som befinner sig i ständig förändring.

Up North på Norrlandsoperan. Foto: Elin Berge

Coming soon within Up North:

Save the date! Up North Battle 12 september 2020

Välkommen till norra Sveriges största dansbattle! Se till att skriva in datumen i kalendern redan nu, för det här vill du inte missa. 


Travel support

Personer inom Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten är välkomna att söka resebidrag för att resa till battles runt om i Sverige. Resestödet går att söka året runt.

Application for travel support to battles in Sweden

This travel support is intended for dancers living in Västerbotten, Västernorrland and Norrbotten county wanting to attend events elsewhere. You can apply for this travel support all year round!


Highlights från 2019


Dela: